Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručně o Brozanech nad Ohří Obrazek

Městys Brozany nad Ohří leží v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice asi 5km od Terezína.

Chceš si zkusit zábavný test o Brozanech? Jesli ano tak klikni na znak Brozan nad Ohří! Klikni na mě,prosím!

Městys Brozany leží v nivě na levém břehu Ohře,z větší části na velkém ostrově sv. Klimenta, tvořeném rameny řeky,10 km jižně od Litoměřic. Archeologické nálezy dokládají osídlení této lokality již od doby kamenné. První písemná památka o Brozanech je sice až r. 1276, avšak původní románské zdivo lodi brozanského kostela svědčí o jejich dřívějším Klikni a já ti ukážu detaily!!! a navíc pohled z letadlavzniku.Prostor Brozan byl osídlen již ve středo- až pozdněhradištní době. Jádro raně středověké vsi vyznačuje kostel s dochovaným románským jádrem asi z konce 12. století.

Brozany patřily mělnické kapitule,která před rokem 1410  nechala pro své purkrabí postavit tvrz. Husitské války přinesly změnu vlastníků, Brozany se stávají královským majetkem, jenž je používán jako zástava po celé 15.století.V roce 1502 získává Brozany Jindřich z Vřesovic,jehož rod zde zůstává dalších 99 let (dnešní znak obce převzal erb Vřesovců).Jindřichův syn Jaroslav v letech 1516 - 1528 postavil mlýn, mlýnský náhon a jez na řece Ohři. Zikmund Brozanský z Vřesovic po r.1559 přestavil Obrazektvrz na renesanční zámek, zdobený figurálními sgrafity.Zámek rozšířil a ještě dále zvelebil Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka, prý zde pracovali i jeho alchymisté (Zajícova láska k alchymii a umění se mu však stala osudným,jeho nezletilí synové nuceni kvůli velkým dluhům prodat i Brozany).Novou majitelkou Brozan se 12.srpna 1617 stala Paní Polyxena Pernštejnská z Lobkovic,její potomci vlastnili toto panství až do doby zrušení poddanství v roce 1848 a brozanský zámek byl Lobkovicům zabrán až komunisty.Nicméně už od Polyxeniných dob byl řečený zámek používán pouze k úředním účelům.O brozanské historii se více dozvíte ZDE.

V současné době má městys Brozany s osadou Hostěnice a historickou osadou sv. Klimenta 1100 obyvatel. V posledních desetiletích byla v obci vybudována hasičská zbrojnice, obchodní středisko, sportovní hala, mateřská škola, autokempink a zdravotní středisko. Byla provedena přístavba školy a silná byla i bytová výstavba. Po roce 1989 vznikly nové soukromé obchody, Obrazeksoukromníci otevřely nové kovozpracující a stavební provozy. Provedena byla plynofikace obce, položena vodovodní a telefonní síť. Vybudovány byly nové kabiny na hřišti. Největším dílem je kanalizační síť a čistička odpadních vod. Dne 23.října 2007 byly Brozany povýšeny předsedou PS PČR na městys.

V Brozanech jsou velmi dobré podmínky pro rekreaci v mezinárodním autokempu i výhodné podmínky pro rybolov.

Počátkem května se koná každoročně tradiční Brozanská pouť,spojená s májovým lampiónovým průvodem, zakončeným u táborákem.
(více viz www.gummidek.estranky.cz/clanky/pout )

 

 

Umístění Brozan.

Obrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář