Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Herr und Gott, du hast den heiligen Godehard berufen,
das klösterliche Leben zu erneuern
und den Gläubigen seines Bistums ein weiser
und gütiger Bischof zu sein.
Erhalte in uns den Willen,
unser Leben auf dich hin auszurichten
und dem Nächsten in Liebe zu begegnen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. "

Brozanská pouť

Původ poutí 
Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých místech je zvláště účinná. Cesty na posvátná místa jsou známé u Řeků,Římanů,Egypťanů,Peršanů,Indů i muslimů. Křes´tané začali už od 4.st. putovat k památným místům v Palestině,hlavně na místa spojená se životem Ježíše Krista. Současně putovali věřící i na místům méně vzdáleným,kde se nacházely ostatky apoštolů a mučedníků,k zázračným obrazům,pramenům apod. K největšímu rozkvětu poutních míst došlo u nás i v celé Evropě v době baroka (17.-18.st.), kdy jejich návštěva patřila k typickým projevům zbožnosti. Poutě se konaly jedenkrát ročně v den výročí patrona. ObrazekPoutníci šli pěšky, vybaveni přikrývkami a zásobami často i na několik dnů. Proto je někdy doprovázel vůz tažený koňským potahem. ObrazekObvykle se vypravila celá skupinka pod vedením rychtáře nebo souseda,který znal cestu. V poutním kostele se pak konala slavnostní mše,při níž věřící prosili za uzdravení z nemoci, za úspěch v hospodaření či jiné práci apod. Každý zapálil svíčku,někteří přinesly i dárky. Po mši se všichni obvykle věnovali zábavě. Zašli do hospody nebo nakupovali na trhu ve stáncích se svatými obrázky a růženci,pečivem a perníky,hračkami,šátky a dalšími oblíbenými dárky z pouti. Podobným způsobem probíhaly poutě po staletí,avšak postupně se z mnohých poutí začal vytrácet ryze církevní smysl a podléhaly tlaku moderního trhu. Začátkem 20.st. ke stánkům s dárky přibyly kolotoče a jiné atrakce a začal se prodávat i nový sortiment zboží.Obrazek Mezi nejznámější poutě u nás patřila Svatá Hora u Příbrami či Svatý Kopeček u Olomouce. V severních Čechách to byl Bohosudov u Krupky. Na litoměřicku dodnes každoročně probíhají poutě na Řípu, v Brozanech, Budyni, Libochovicích nebo Lovosicích.

Svatý Gothard
Tradiční Brozanská pouť se koná počátkem května na počest hildesheimského biskupa sv.Gotharda, jemuž je zasvěcen brozanský farní kostel. Tato pouť probíhá o víkendu,který následuje po 5.květnu, jenž je dnem svatého Gotharda z Hildesheimu. Gothard („v Bohu silný“) se narodil roku 960 v Reichersdorfu (Dolní Bavorsko) v chudé rolnické rodině. Řeholníci z nedalekého kláštera Dolní Alteich (Niederalteich) si brzy povšimli nadaného hocha a vzali ho do klášterní školy. Klášter v Dolním Alteichu na ObrazekDunaji, který patřil mezi nejstarší opatství v zemi,se zabýval zúrodňováním lesnaté oblasti na bavorské straně Šumavy. Ve třiceti letech složil Gothard řeholí sliby a stal se z něho benediktinský mnich. Zanedlouho se stal převorem a brzy nato i opatem (996) kláštera v Dolním Alteichu.Obrazek Pod Gothardovou rukou klášter vzkvétal.Přibližně po deseti letech svého panování se seznámil s fojtem hersfeldského kláštera sv.Vintířem.Tehdy padesátiletý Vintíř pocházel z hraběcího durynského rodu, měl velký pozemkový majetek a zastával vysoké úřady.Altašský opat Gothard však udělal na Vintíře tak mocný dojem,že se šlechtic rozhodl svůj život od základu změnit. Po dlouhé rozmluvě sObrazek Gothardem se zcela svěřil jeho vedení a posléze jej požádal,aby ho přijal do benediktinského řádu jako bratra laika. „Dotčen milostí Boží zřekl se Vintíř světa a jeho nádhery a stal se mnichem,“ poznamenávají hildesheimské anály. Z kláštera se Vintíř vypravil na pouť do Svaté země a už r.1007 složil řeholní sliby. Vintířovi se však nelíbily klášterní podmínky a 1008 odešel a stal se poustevníkem. Za několik let se s Gothardovým svolením připojilo k Vintířovi několik altašských mnichů,tak se poustevna změnila v samostatný klášter. Později Vintíř vykonal cestu k pohanským Slovanům a působil na dvorech sv.Štěpána a čes.knížat Oldřicha a Břetislava I. Mezitím byl ObrazekGothard pověřen na přání něm.panovníka Jindřicha II. Svatého správou dalších klášterů (Hersfeld, Tagernsee),aby je reformoval v duchu řádových pravidel kláštera v Cluny. Císař sv.Jindřich II. pocházel rovněž z Bavorska a když se uprázdnil biskupský stolec v Hildesheimu, byl na přání vladaře ObrazekGothard vysvěcen na nového biskupa. Hildesheim leží na severu Německa nedaleko Hannoveru. Gothard se o svěřenou diecézi pečlivě staral,byl rozšířen hildesheimský chrám,byly zakládány školy a vzniklo na dvacet nových klášterů. Biskup byl všeobecně oblíben a když 1038 v Hildesheimu zemřel, oplakávali jej všichni bez rozdílu. Bylo mu 78let a pochován byl ve vlastním hildesheimském dómu.Papež Inocenc ho svatořečil už r.1131 a tak se stal sv.Gothard prvním světcem z Bavorska,který byl kanonizován. Od té doby je patronem zedníků a hildesheimského opatství,je pomocníkem proti dně,revmatismu,dětským nemocem a těžkému porodu.Obrazek Navíc je ochráncem před bleskem a krupobitím. Původní klášter Dolní Altech má vystavenou kapli sv.Gotharda, Švýcaři po něm pojmenovali nejen svatogothardský průsmyk (tunel sv.Gotharda-Sankt Gotthard je s délkou 16,3 km nejdelším silničním tunelem na světě), jeho jméno převzaly i četné kostely v tamních končinách. Brozanský kostel sv.Gotharda byl postaven ve 12. století. Postupem let značně změnil románský kostelík svou tvář. Byl přestavován v duchu gotiky,avšak jeho nejcennější část pochází z období renesance.

 

Svatogothardská pouť v Brozanech (10.-11.května 2008)

  

Pátek (9.5.)

            10,00 slavnostní otevření víceúčelového hřiště Na Průhonu 

            17,00 závod o pohár starosty městyse (běh do zámeckých schodů)

 


Sobota (10.5.)

            10,00-16,00 prodejní výstava obrázků "Meditace o člověku a přírodě" na brozanské tvrzi
            14,00   koncert souboru "Bell Canto" na brozanské tvrzi
            14,00   odbíjená žen (TJ Sokol Brozany) na víceúčelovém hřišti
            15,00   odbíjená mužů (TJ Sokol Brozany) tamtéž
            16,30   fotbalové utkání 1.FC Stráň na hřišti s umělou trávou

            
19,30 Májový lampiónový průvod obcí (od rest. U Kubíků) zakončený táborovým ohněm s opékáním buřtů, vystoupením roztleskávaček a ohňostrojem na malém hřišti. K poslechu hraje dechovka p.Turka, od 21,30 country kapela  "Petra band"
            20,00 pouťová zábava v sokolovně (hraje Duo kanystr, 100Kč)
                                  

Neděle(11.5.)

            09,00 Poutní mše svatá v kostele sv.Gotharda

 10,00-16,00 výstava "Meditace o člověku a přírodě" na tvrzi

 17,00  fotbalové utkání „B mužstva“ – SK Sokol Brozany vs. Třebenice
                         

 Po všechny dny bude probíhat stánkový prodej, pouťové atrakce a v hasičské zbrojnici výstava stabilních motorů a historických vozidel.