Jdi na obsah Jdi na menu
 


Greta Thunberg

Žihadla Grety Thunberg (* 3. ledna 2003)

 

Esence článků a projevů

 

Ediční poznámka: Roku 1992 světové společenství v mnohostranné mezinárodní smlouvě uznalo, že změna klimatu Země a její nepříznivé důsledky jsou "společným zájmem celého lidstva" (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, preambule, bod 1). Tato věta nenese žádné poselství, nemáme ji do omrzení připomínat sobě nebo druhým. Tato věta tu JE. A klimatická změna buď JE naším zájmem, nebo NENÍ. Autoři těchto řádků si přejí, aby naše století bylo stoletím ochrany klimatu, protože chtějí, aby BYLO naše. Na jisté věci mají jistý názor.

    V říjnu 2018 vydal Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), expertní instituce zřízená roku 1988 Světovou meteorologickou organizací a Programem OSN pro životní prostředí, varovnou studii "Special Report on Global Warming of 1.5 °C" (SR15). Ta konstatuje, že se od průmyslové revoluce vlivem lidské činnosti planeta Země oteplila o 0,8 až 1,2 °C [Summary for Policymakers, A.1.]. Díky těmto historickým emisím skleníkových plynů bude oteplování Země pokračovat po staletí až tisíce let a nadále bude docházet k dalším dlouhodobým změnám v klimatickém systému [A.2.]. Jinými slovy, i kdyby lidé nyní ze dne na den s vypouštěním emisí přestali (!), k již pociťovaným důsledkům změny klimatu se budou stejně přidávat další. 

    Cílem Pařížské dohody z prosince 2015, zavazující i Českou republiku, je udržení nárůstu průměrné globální teploty "výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C" [čl. 2 odst. 1 písm. a)]. Podle řečené zprávy IPCC je tento cíl nadále splnitelný, neboť historické emise samy o sobě nejspíš nezpůsobí globální oteplení o 1,5 °C [Summary for Policymakers, A.2.]. Avšak při současném tempu, kdy se planeta Země díky dodatečným, dnes vypouštěným emisím otepluje o 0,1 až 0,3 °C za deset let [A.1.1.], bude hranice 1,5 °C dosaženo mezi lety 2030 a 2052 [A.1.]. Podle klimatických modelů lze tento trend zvrátit setrvalou redukcí emisí mířící k nulovým antropogenním emisím oxidu uhličitého v polovině století, přičemž už v roce 2030 musí být emise o 40-60% nižší než v roce 2010 [C.1.]. I k pouhému zabránění oteplení o 2 °C, tedy nikoli "výrazně pod hranicí 2 °C" podle Pařížské dohody, bude třeba do roku 2030 čtvrtinové redukce a dosažení čisté nuly kolem roku 2070 [C.1.]. Tato Zvláštní zpráva je zcela oprávněně v následujících výrocích častokrát připomínána.

    Dne 20. srpna 2018 švédská studentka Greta Thunberg (čti gryeta tunberj), mezi jejíž předky patří světoznámý chemik zabývající se globálním oteplováním Svante Arrhenius (1859 - 1927), zahájila před parlamentem ve Stockholmu "školní stávku za klima" (skolstrejk för klimatet). Do školy nechodila tři týdny. Po švédských parlamentních volbách z 9. září 2018 pokračuje ve stávce každý pátek. Odstartovala tak mezinárodní páteční akci požadující po vládách, aby "okamžitě předložily spolehlivý harmonogram k udržení ohřátí planety pod hranicí 1,5 °C".
    Autorkou se stala dříve než rebelkou. A nápad na školní stávku vznikl v souvislosti s jejím článkem ”Vi vet – och vi kan göra nagot nu” [Víme – a nyní můžeme něco udělat] (Svenska Dagbladet, 30. května 2018). Po jeho uveřejnění ji kontaktovali podobně smýšlející lidé, s nimiž promýšlela, co přesně v zájmu klimatu "udělat", přičemž byla zmíněna "školní stávka" (School Walkout) po masakru na střední škole ve floridském Parklandu (únor 2018). Přeživší parklandská studentka Emma González v tomto kontextu uvádí: "Greta Thunberg spatřovala svou sílu v nás a my naopak spatřujeme svou sílu v ní." Ke zpětné vazbě dochází i ve vědecké komunitě. Zatímco Greta chce "předávat slova vědy" a při přípravě svých textů žádá o kontrolu klimatology K. Andersona či Peterse, skupina vědců napříč státy vyjádřila školní stávce plnou podporu. Stejně lze chápat slova papeže Františka, autora ekologické encykliky ”Laudato si”. Poté co mu Greta při osobním setkání poděkovala za to, že hájí klima a říká pravdu, odpověděl: "Bůh ti žehnej. Pokračuj v díle, pokračuj. Jen do toho, jen dál."
    Od zahájení stávky sepsala Greta řadu anglických článků a projevů, z nichž některé byly záhy přeloženy do češtiny. Ačkoli její texty vznikly za různých situací a pro různé publikum, lze z nich sestavit jednotný a soudržný celek. Každý se tak poměrně snadno může dozvědět o jejích postojích i jejích starostech. Měl by tak učinit především každý obrovsky moudrý Čech (z nichž se skládá náš národ, že?). Nebude to ztráta času a nebude zklamán. Jistě se mu naplní nejčernější obavy. Avšak tím, že se dozví něco o Druhém, se zároveň dozví něco o sobě. Možná. Aneb jak pravila ta malá holka, až naprší a uschne...
    Chtělo se mi napsat: pěkné a jasné počtení, popřemýšlejte o tom. Ale příliš to připomíná skutečný smysl jednoho sprostého billboardového hesla: "Nikdo vám neříká, že máte myslet." Takovéto "přemýšlení" opravdu nemám na mysli. Nezapomeňte rovněž, že následující text není Babička ani Pohorská vesnice, čtení tu není účelem, ale prostředkem. Na dalším počátku – abychom parafrázovali pana Goetha – musí být Čin. Či lépe řečeno, Greta nás vyzývá k činné nečinnosti: ke stávce, k šetrnému nakládání s planetou, k nenakupování... Zde se inspiruje černošskou aktivistkou Rosou Parks, která odstartovala velkou změnu jedině díky tomu, že odmítla něco udělat. Žádné opomenutí, žádné zameškání, ale záměrná nečinnost. Greta opravdu neříká nic nového, nedělá nic nového, pouze načasování je správné.
    Sestavení následujících citací je ulehčeno skutečností, že Gretka svá smělá konstatování ráda opakuje, ale ještě častěji jednotlivé myšlenky dále precizuje a zdokonaluje (učení dělá mistra). V takovém případě byla vybrána ta nejlepší či nejpřesnější formulace, byť jsem se někdy nemohl vyhnout "různočtení" a uvedl více variant. Zdroje jednotlivých citátů (včetně videí a odkazů) se nacházejí na konci stránky.

    

Žihadla Grety Thunberg

 

Černá a bílá

 

"Poprvé jsem uslyšela o něčem s názvem změna klimatu či globální oteplování asi v osmi letech. Očividně to bylo cosi, co vytvořili lidé svým způsobem života. Bylo mi řečeno, abych zhasínala kvůli úspoře energie a recyklovala papír kvůli šetření se zdroji." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Vzpomínám, že mi přišlo velmi zvláštní, že by lidé, jakožto jeden z živočišných druhů, dokázali měnit zemské klima. Protože kdybychom to dělali a kdyby k tomu opravdu docházelo, nemluvili bychom o ničem jiném. Jakmile byste zapnuli televizi, bylo by v ní jen tohle. V titulcích, rádiu, novinách byste neslyšeli a nečetli o ničem jiném. Jako by probíhala světová válka. Jenže nikdo o tom nikdo nemluvil." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Vzpomínám, že mi přišlo velmi zvláštní, že jsme dokázali měnit celou podobu Země a vzácnou vrstvičku atmosféry, která vytváří náš domov. (...) Přesto o tom naši představitelé nikdy nemluvili." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"A pokud o tom mluvili, nikdy se to neshodovalo se stanovisky vědců." (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"Když jsem poprvé slyšela o klimatickém a ekologickém zhroucení, opravdu jsem nevěřila, že by se to mohlo dít, protože jak by mohlo? Jak bychom mohli čelit existenční krizi, která by ohrožovala naše vlastní přežití a přesto by to nebyla naše nejdůležitější priorita?" (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Kdyby spalování fosilních paliv bylo tak špatné, že by ohrožovalo naši vlastní existenci, jak bychom mohli prostě pokračovat jako dřív? Proč by neexistovaly žádné restrikce? Proč by to nebylo protiprávní? Nedovedla jsem to pochopit. Bylo to příliš neskutečné." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"V jedenácti letech jsem onemocněla. Upadla jsem do deprese. Přestala jsem mluvit a jíst. Za dva měsíce jsem zhubla o deset kilo. Později mi byl diagnostikován Aspergerův syndrom, obsedantně kompulzivní porucha a selektivní mutismus. To v podstatě znamená, že mluvím jen tehdy, když myslím, že je to třeba. Teď je jedna z oněch chvil." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Pro nás autisty je skoro všechno černé nebo bílé. Nejsme moc dobří ve lhaní a obvykle si neužíváme účast na společenské hře, kterou vy ostatní zjevně tak milujete. Myslím, že v mnoha směrech jsme my autisté normální a ostatní lidé pěkně divní. Zejména, když dojde na krizi udržitelnosti, kde všichni nepřestávají říkat, že změna klimatu je existenční hrozba a nejdůležitější problém ze všech. A přece pokračují jako dřív. Já tomu nerozumím, protože je-li třeba zastavit emise, pak musíme zastavit emise. Pro mě je to černé nebo bílé. Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna. Buď budeme jako civilizace pokračovat, nebo ne. Musíme učinit změnu." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Dívám se na lidi u moci a divím se, jak mohli všechno tak zkomplikovat. Slyším lidi říkat, že změna klimatu je existenční hrozba, a zároveň vidím, jak se nadále chovají, jako by se nic nedělo. Už nemůžeme zachránit svět hraním podle pravidel, protože pravidla se musí změnit." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Neboť máme-li klimatickou změnu zastavit, pak ji musíme zastavit. Je to černobílé. Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna. Buď budeme jako civilizace pokračovat, nebo ne. Musíme učinit změnu takovým či onakým způsobem. Věříme-li v rovnost a klimatickou spravedlnost, státy jako ten můj či Austrálie musí začít dramaticky omezovat své emise." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Řeknete si, že nic v životě není černé nebo bílé. Ale to je lež. Velmi nebezpečná lež. Buď zabráníme oteplení o 1,5 °C, nebo ne. Buď zamezíme spuštění nevratné řetězové reakce mimo lidskou kontrolu, nebo ne." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Buď si vybereme pokračování naší civilizace, nebo ne. To je černá nebo bílá jak vyšitá. Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Podle některých lidí věci příliš zjednodušuji. Např. když říkám, že 'klimatická krize je černobílý problém', že 'musíme zastavit emise skleníkových plynů' a že 'chci, abyste panikařili'. Ale to říkám jedině proto, že je to pravda. Ano, klimatická krize je nejsložitější problém, jemuž jsme kdy čelili, a k jejímu 'zastavení' budeme nuceni vynaložit veškeré úsilí. Jenže řešení černobílé je; musíme zastavit emise skleníkových plynů. Neboť buď omezíme oteplení na 1,5 °C nad předindustriální úrovní, nebo ne. Buď dosáhneme bodu zlomu, kdy začne řetězová reakce s událostmi mimo lidskou kontrolu, nebo ne. Buď budeme jako civilizace pokračovat, nebo ne. Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

  

Školní stávka za klima

 

"Když letos v srpnu začala škola, usoudila jsem, že toho bylo dost. Posadila jsem se na zem před švédský parlament. Konám školní stávku za klima." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018)

 

"Tento nápad byl inspirován parklandskými studenty, kteří se po střelbě ve škole odmítli účastnit vyučování. Nápad na školní stávku se mi líbil. Tak jsem nápad rozvinula a snažila se přesvědčit další mladé lidi, aby se ke mně přidali, ale nikdo neměl opravdový zájem." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Švédsko právě zažilo historicky nejteplejší léto. Blížily se volby. Nikdo nemluvil o změně klimatu jako skutečném důsledku našeho způsobu života. Rozhodla jsem se tedy, že odejdu ze školy, sednu si na zem před švédský parlament a budu po našich politicích požadovat, aby se zabývali změnou klimatu coby tím, čím je: největším problémem, jemuž jsme kdy čelili." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Pro mě jakožto studentku existuje jediný způsob, jak se domáhat bezodkladné změny: stávkovat za školou. Budu sedět před švédským parlamentem každý pátek, dokud má země nesplní Pařížskou dohodu." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Vyzývám ostatní studenty, aby se ke mně přidali: Posaďte se před váš parlament či radnici, ať jste odkudkoli, a žádejte po nich, aby se snažili udržet svět pod 1,5 °C." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Pátky by už neměly být běžnými školními dny. My ostatní a velmi mnoho dalších spolu s námi v tom pokračujeme v Austrálii, Německu, Belgii, Švýcarsku, Ugandě a na Novém Zélandu." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Toto hnutí muselo vzniknout, neměli jsme na výběr. Poznali jsme, že existuje klimatická krize. Nejen díky hořícím lesům ve Švédsku a USA; ale i díky střídání povodní a sucha v Německu a Austrálii; díky řícení alpských stěn vlivem tajícího permafrostu a díky dalším klimatickým změnám. Poznali jsme, že vše, co jsme četli a viděli, k nám křičí, že je něco moc špatně." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"V současnosti spotřebujeme sto milionů barelů ropy denně. Neexistuje politika, která by to změnila. Neexistují pravidla, která by zadržela tuto ropu v zemi. Nemůžeme tedy zachránit svět hraním podle pravidel. Protože pravidla se musí změnit." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018; Naši představitelé, Katowice, 03/12/2018)

 

"Všechno se musí změnit. A musí se s tím začít dnes." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Austrálie celosvětově patří k největším vývozcům uhlí, které především přispělo ke změně klimatu. Vaši politici chtějí pomoci společnosti Adani ve vybudování největšího dolu na světě. Právě teď neexistuje politika, která by to změnila. Neexistují pravidla, která by zadržela uhlí v zemi." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Nyní je čas na občanskou neposlušnost, je čas na rebelii." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018)

 

"A občas něco NEDĚLAT – jako jen sedět před parlamentem – promlouvá hlasitěji než kterákoli činnost. Stejně jako šepot je občas hlasitější než křik." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Onen první den za školou strávila jediná osoba, ale od té doby se hnutí studentů stávkujících za klima rozšířilo po planetě. Dnes mladí lidé ve více než 100 zemích přeruší vyučování, aby si vynutili akci vůči největší hrozbě, které kdy lidstvo čelilo." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"K této stávce dochází dnes – od Washingtonu po Moskvu, od Tromsø po Invercargill, od Bejrútu po Jeruzalém a Šanghaje po Bombaj – protože politici nás nechali na holičkách. Byli jsme svědky letitého vyjednávání, žalostných dohod o klimatické změně, a zatím se těžařským a energetickým společnostem umožňovalo otevírat naši zemi, vrtat se pod naší půdou a spalovat naši budoucnost kvůli jejich zisku. Byli jsme svědky frakování, hlubokomořské těžby a pokračování uhelného hornictví. Politici znali pravdu o změně klimatu a ochotně vydali naši budoucnost spekulantům, jejichž touha po rychlých penězích ohrožuje naši vlastní existenci." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Nepřijde nám, že jsme měli jinou možnost: o změně klimatu se léta mluvilo, neustále vyjednávalo, byly přijímány jalové dohody a zatím se těžařské a energetické společnosti zištně vrtaly pod naší zemí a spalovaly naši budoucnost. Politici věděli o klimatické změně celá desetiletí. Svou odpovědnost za naši budoucnost ochotně postoupili spekulantům, jejichž touha po rychlých penězích ohrožuje naši vlastní existenci." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

    

"Žijeme ve zvláštním světě, v němž nám veškeré vědecké poznatky shodně říkají, že máme kolem 11 let na zamezení startu nevratné řetězové reakce mimo lidskou kontrolu, jež bude nejspíš znamenat konec naší civilizace v nám známé podobě. Žijeme ve zvláštním světě, v němž děti místo svého studia musí protestovat proti zničení vlastní budoucnosti. V němž lidé, kteří nejméně přispěli k této krizi, budou nejvíce postiženi. V němž politici říkají, že záchrana světa je příliš nákladná a zatím vynakládají bilióny eur na dotování fosilních paliv." (Zvláštní svět, Berlín, 30/03/2019)

 

"Zjistili jsme, že nezačneme-li se prát za svou budoucnost sami, nikdo jiný neudělá první krok. My jsme těmi, na které jsme čekali." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

    

"Tohle není politický text. Naše školní stávka nemá nic společného se stranickou politikou. Protože biosféru a klima ani na vteřinu nezajímají naše politika a naše duté fráze. Zajímá je pouze to, co skutečně děláme." (Naše životy, 07/09/2018)

  

"Tohle je volání o pomoc. Určené novinářům, kteří stále nepíší a nereferují o změně klimatu, ačkoli při požárech švédských lesů v tomto létě prohlásili, že klima je 'stěžejní otázkou naší doby'. Určené vám všem, kteří jste nikdy nezacházeli s touto krizí jako krizí. Vám všem, kteří se angažujete a hájíte všechno kromě klimatu a životního prostředí. Určené všem politickým stranám, které předstírají, že berou otázku klimatu vážně. Všem politikům, kteří se nám na sociálních médiích vysmívají a kteří mě častovali a zostouzeli tak, že mě pak lidé označují za retardovanou, exhibicionistku, teroristku a podobně. Určené vám všem, kteří jste se rozhodli každý den odvracet zrak, protože se patrně více děsíte změn, kterými lze předejít katastrofální změně klimatu, než se děsíte samotné katastrofální změny klimatu. Vaše mlčení je takřka vůbec nejhorší." (Naše životy, 07/09/2018)

   

"Když mnozí politici mluví o školní stávce za klima, mluví téměř o čemkoli jiném, než je klimatická krize. Mnozí lidé se snaží školní stávku redukovat na otázku, zda podporujeme záškoláctví anebo zda se máme vrátit do školy či nikoli. Vymýšlejí všechny druhy konspirací a nazývají nás loutkami, které nedokážou myslet samy. Zoufale se snaží odvézt pozornost od klimatické krize a změnit téma. Nechtějí o ní mluvit, protože vědí, že tento souboj nemohou vyhrát. Protože vědí, že nejsou na diskuzi připraveni, ale my ano." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

 

"Rozumím mnoha lidem, kterým připadá zvláštní to, co děláme já a deseti tisíce dalších studentů. Pokud si nejste plně vědomi důsledků klimatické krize – a to je pochopitelné, neboť s klimatickou krizí se dosud nezacházelo jako s krizí – pak samozřejmě školní stávka za klima nedává žádný smysl... Nepřekvapuje nás to." (Žádný div, 29/01/2019)

 

"V poslední době jsem viděla o sobě kolovat tolik fám a obrovské množství nenávisti. Nepřekvapuje mě to. Vzhledem k tomu, že si většina lidí není vědoma plného významu klimatické krize (což je pochopitelné, neboť dosud s ní nebylo nakládáno jako s krizí), vím, že obecně lidem může připadat školní stávka velmi zvláštní." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Je mi líto těch lidí. Nechápou vážnost naší situace. Pak vám samozřejmě přijde šílené, že deseti tisíce studentů konají školní stávku za klima. Pokud veřejně vystoupíte jako já, musíte akceptovat také kritiku. Proto si nestěžuji. I když jsem ještě dítě a o dětech by se neměly šířit sprosťárny." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Občas jsem četla tyto příspěvky, abych poznala argumenty těchto lidí. Většinou nemají žádné argumenty; napadají mě kvůli mému zevnějšku nebo mé diagnóze. Ale je to dobré znamení, že o mě píší a že mě nenávidí. Protože to znamená, že mě vidí jako hrozbu." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

  

"Mnozí lidé, kteří rádi rozšiřují fámy, říkají, že někdo stojí 'za mnou' nebo že jsem 'placená' či 'využívaná', abych dělala to, co dělám. Ale 'za' mnou není nikdo kromě mě." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Já sama stojím za Gretou." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Nejsem součástí žádné organizace. Občas podpořím některé nevládní organizace, které se zabývají klimatem a životním prostředím, a spolupracuji s nimi. Ale jsem naprosto nezávislá a zastupuji jedině sebe. A to, co dělám, dělám zcela zdarma, nedostávám žádné peníze, ani mi nebyla přislíbena žádná budoucí odměna v jakékoli podobě." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Někteří lidé se mi pro mou diagnózu posmívají. Ale Aspergerův syndrom není nemoc, je to dar. Lidé rovněž říkají, že kvůli Aspergerově syndromu bych se nemohla dostat do této pozice. Ale přesně kvůli němu jsem to udělala. Protože kdybych byla 'normální' a společenská, organizovala bych se v rámci nějaké organizace, anebo bych založila organizaci sama. Ale protože nejsem tak dobrá v socializaci, udělala jsem místo toho tohle. Byla jsem tak frustrovaná, že ohledně klimatické krize nikdo nic nedělá, a cítila jsem, že sama musím něco udělat, cokoli." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Hrdě se k autismu hlásím! A ne, autismus (stejně jako ADHD, ADD, Tourettův syndrom, OCD, ODD atd.) není 'dar'. Většinou je to nekonečný boj ve škole, v zaměstnání, se šikanou. Ale za správných okolností, díky správnému nastavení to MŮŽE být velmoc. Prožila jsem si své deprese, odcizení, úzkost a zmatek. Ale bez mé diagnózy bych nikdy nezačala školní stávku. Protože pak bych byla jako každý jiný. Naše společnost potřebuje změnu a my potřebujeme lidi, kteří myslí netradičně, a potřebujeme se začít starat o sebe navzájem. A překlenout naše rozdíly." (Světový den porozumění autismu, 02/04/2019)

   

"Žijeme ve zvláštním světě, v němž se nikdo neodváží podívat za hranice našich stávajících politických systémů, i když je jasné, že vyžadované odpovědi nepůjde nalézt v rámci dnešní politiky. V němž patrně některé lidi více trápí školní docházka několika dětí než budoucnost lidstva. V němž si každý může zvolit svou vlastní realitu a koupit svou vlastní pravdu. V němž naše přežití závisí na malém, rychle ubývajícími uhlíkovém rozpočtu. A stěží někdo ví, že existuje." (Zvláštní svět, Berlín, 30/03/2019)

 

"Někdo říká, že nemáme být aktivisty. Místo toho máme vše nechat na politicích a jen hlasovat pro změnu. Ale co máme dělat, když neexistuje žádná politická vůle? Co máme dělat, když potřební politici nejsou nikde v dohledu?" (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Blíží se evropské volby. A mnozí z nás, kteří budou touto krizí nejvíce postiženi, lidé jako já, nemohou volit. Ani nejsme v pozici utvářet rozhodnutí týkající se podnikání, politiky, techniky, médií, vzdělání či vědy. Protože čas, který je potřeba k tomu, abychom si tyto věci osvojili, už prostě neexistuje. A proto miliony dětí vycházejí do ulic, konají školní stávku za klima, aby upozornily na změnu klimatu. Musíte poslouchat nás, kteří nemůžeme volit. Musíte hlasovat pro nás, pro své děti a vnoučata. To, co nyní provádíme, možná už brzy nepůjde napravit. V těchto volbách hlasujete pro budoucí životní podmínky lidstva. A byť potřební politici dnes neexistují, některé alternativy jsou jistě méně horší než jiné. A dočetla jsem se, že některé strany ani nechtěly, abych tu dnes stála, protože si tak zoufale nepřejí, aby se mluvilo o zhroucení klimatu." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

  

"Nemám volební právo, i když jde o mou budoucnost. A musím chodit do školy. Pokud stávkuji na protest proti klimatické krizi, je můj hlas slyšet mnohem víc. Je to důležité, neboť se tu jedná o největší krizi v historii lidstva." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

  

"Toto hnutí muselo vzniknout, neměli jsme na výběr. Převážná většina studentů stávkujících za klima, kteří dnes podnikají akci, nemá volební právo. Představte si na chvíli, jaký je to pocit. Přestože sledujeme rozvinutou klimatickou krizi, přestože známe fakta, nesmíme promluvit do toho, kdo bude rozhodovat v oblasti změny klimatu. A pak se zeptejte sami sebe: nestávkovali byste taky, kdybyste si mysleli, že tím můžete přispět k záchraně své budoucnosti?" (Máme být ve škole, 15/03/2019)

   

"Někdo říká, že bojujeme za svou budoucnost, ale to není pravda. Nebojujeme za svou budoucnost, ale za budoucnost všech. A pokud si myslíte, že bychom místo toho měli být ve škole, pak my vám říkáme, abyste jakožto zaměstnanci stávkovali v ulicích. Nebo ještě lépe, připojte se k nám, abychom mohli proces urychlit." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

  

"Dnes tedy opouštíme školu, přerušujeme své vyučování a vycházíme do ulic povědět, že dost znamená dost. Někteří dospělí prohlašují, že bychom neměli odcházet ze tříd – že bychom měli 'získávat vzdělání'. Podle nás tím, že se organizujeme proti existenční hrozbě (a vymýšlíme, jak učinit náš hlas slyšitelným), dostáváme významnou lekci." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Někdo říká, že bych místo toho měla být ve škole. Někdo říká, že bych měla studovat, abych se stala klimatoložkou a mohla tak 'vyřešit klimatickou krizi'. Jenže klimatická krize už byla vyřešena. Máme už všechna fakta a řešení. Musíme se akorát probrat a učinit změnu." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"A proč bych měla studovat pro budoucnost, která brzy už nebude, když nikdo nedělá nic pro záchranu této budoucnosti? A jaký má smysl učit se faktům ve školním systému, když nejdůležitější fakta poskytnutá nejlepší vědou témuž školnímu systému zjevně nic pro naše politiky a naši společnost neznamenají?" (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Toto hnutí muselo vzniknout, neměli jsme na výběr. Zvláštní zpráva o globálním oteplování Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu z loňského roku by nemohla být jasnější ohledně mimořádného nebezpečí, spojeného s oteplením planety o více než 1,5 °C. Abychom mohli zabránit tomuto mimořádnému nebezpečí, emise se musí rapidně snížit – tak abychom v polovině a koncem 20. let žili v proměněném světě." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"K tomuto okamžiku muselo dojít. Zvláštní zpráva o globálním oteplování Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu jasně pojmenovala nebývalé nebezpečí ohřátí planety o více než 1,5 °C. Emise se musejí rapidně snížit – tak abychom v polovině a závěru 20. let našeho století postupně žili ve zcela proměněném světě. Jenže ke změně všeho je třeba všech. Je čas, abychom všichni rozpoutali hromadný odpor – už jsme dokázali, že kolektivní akce funguje. Musíme vystupňovat tlak, abychom dali najevo, že dochází ke změně, a musíme ho vystupňovat společně." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

 

"Víme, že většina politiků s námi nechce mluvit. Dobře, ani my s nimi nechceme mluvit. Místo toho po nich chceme, aby si promluvili s vědci. Aby je poslouchali, protože my jen opakujeme to, co říkají a desítky let říkali. Chceme, aby se řídili Pařížskou dohodou a zprávou IPCC. Nemáme žádné další manifesty či požadavky, naším jediným požadavkem je, abyste se postavili za vědu." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

 

"Vím, že mnozí z vás nás nechtějí poslouchat – podle vás jsme jenom děti. Jenže my pouze opakujeme to, co jednotně říká klimatologie. Mnohé z vás zjevně trápí, že přicházíme o drahocenné vyučovací hodiny, ale já vám slibuji, že se vrátíme do školy hned, jakmile začnete naslouchat vědeckým poznatkům a poskytnete nám budoucnost. Je to opravdu příliš velký požadavek?" (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Dalším argumentem je, že s tím nic nenadělám. A že je fakt, že jsem 'jen dítě a neměli byste poslouchat děti'. Ale to se dá snadno napravit – prostě místo toho začněte naslouchat skálopevným vědeckým poznatkům. Protože kdyby každý poslouchal vědce a fakta, na něž neustále odkazuji, pak by nikdo nemusel poslouchat mě nebo další sta tisíce studentů stávkujících za klima po celém světě. Pak bychom se všichni mohli vrátit do školy." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Jsem jen posel, a přesto se na mne valí všechna tahle zášť. Neříkám nic nového, jen říkám, co vědci opakovaně říkali desítky let. Souhlasím s vámi, jsem na to příliš mladá. My děti bychom to neměli dělat. Ale protože téměř nikdo nic nedělá a naše vlastní budoucnost je v ohrožení, cítíme, že musíme pokračovat." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"A je v pořádku, když mě odmítáte poslouchat. Vždyť jsem jen šestnáctiletá studentka ze Švédska. Ale nemůžete ignorovat vědce či vědu. Nebo miliony školáků, kteří stávkují za právo na budoucnost. Prosím vás, neselžete v tom." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

   

"Studenti, kteří stávkují v městech a vesnicích po celém světě, se staví za vědu. Žádáme pouze naše představitele, aby učinili to samé." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"A už nejsme sami. Desetitisíce vědců po celém světě vydali prohlášení na podporu dětské stávky. Vědci měli velmi jasno v tom, co musíme udělat, abychom se vypořádali se změnou klimatu. My se stavíme za vědce. Žádáme pouze naše představitele, aby učinili to samé." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"O naléhavosti klimatické krize hovoří jasně stále více předních vědců. A lidé jako generální tajemník OSN António Guterres říkají, že čelíme existenční hrozbě." (Šest věcí, 01/01/2019)

 

"Je moc důležité, že k tomu teď dochází. Změny, které se musí stát, vyžadují, aby si každý uvědomil, že se jedná o krizi a pustil se do radikální proměny. Jsme silně přesvědčeni o tom, že můžeme přemoci nejškodlivější důsledky změny klimatu – ale musíme jednat teď." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Lidé nám vždy říkají, že jsou plní naděje. Doufají, že mladí lidé zachrání svět, ale my ne. Není prostě čas čekat až vyrosteme a převezmeme vedení. Protože po roce 2020 musíme ohnout křivku emisí strmě dolů. To už je příští rok." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019

  

"Pokud dnes nejednají ti, kteří jsou u moci, bude to naše generace, která prožije jejich selhání. Méně než dvacetiletí se mohou dožít roku 2080 a čelit vyhlídce světa, který se oteplí až o 4 °C. Následky takového oteplení by byly zcela devastující. Řeky by se rozlévaly, bouře pustošily pobřeží a korálové útesy zmizely. Tající arktický led by vedl k dramatickému zvýšení hladiny oceánů, čímž by se zaplavily pobřežní oblasti. Místa na Zemi by se stala neobyvatelnými." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Dožiju-li se stovky, budu na světě ještě v roce 2103. Když dnes myslíte na 'budoucnost', vaše myšlenky nesahají za rok 2050. Já však nebudu mít za sebou přinejlepším ani polovinu života. Co bude dál?" (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"V roce 2078 oslavím 75. narozeniny. Budu-li mít děti a vnoučata, možná oslaví ten den se mnou. Možná jim povím o vás. Jak chcete, aby se na vás pamatovalo? Co právě teď děláte či neděláte, ovlivní celý můj život a životy mých dětí a vnoučat. Možná se mě zeptají, proč jste nic neprovedli a proč ti, kteří věděli a mohli se ozvat, se neozvali." (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"Možná se mě zeptají na vás, na lidi, kteří žili v roce 2018. Možná se mě zeptají, proč jste neudělali nic v době, kdy to ještě šlo. To, co právě teď děláme či neděláme, ovlivní celý můj život a životy mých dětí a vnoučat. To, co právě teď děláme či neděláme, já a moje generace nedokážeme v budoucnu napravit." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Říkáte, že milujete své děti nade vše, a zatím je okrádáte o budoucnost přímo před jejich očima. Dokud se nezačnete soustředit na to, co je třeba učinit, místo toho, co je politicky možné, pak není naděje." (Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018)

 

"My děti neobětujeme naše vzdělání a naše dětství kvůli tomu, abychom se od vás dozvěděli, co považujete za politicky možné ve společnosti, kterou jste si vytvořili. Nevyšli jsme do ulic kvůli vám, abyste si s námi dělali selfíčka a říkali nám, že opravdu fandíte tomu, co děláme." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"My děti to děláme, abychom probudili dospělé. My děti to děláme kvůli vám, abyste odložili své rozdíly stranou a začali jednat, jako byste byli v krizi. My děti to děláme proto, že chceme zpátky své naděje a sny." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Měla jsem to štěstí narodit se v době a místě, kde nám každý říkal, abychom měli velké sny. Mohla jsem se stát, čím jsem chtěla. Mohla jsem žít, kde jsem chtěla. Lidé jako já měli všechno potřebné a ještě více. Věci, o nichž se našim prarodičům ani nesnilo. Měli jsme vše, co jsme si kdy mohli přát, a přesto nyní nebudeme moci mít nic. Nyní už nejspíš ani budoucnost. Protože tuto budoucnost prodali, aby si malý počet lidí mohl vydělat nepředstavitelné množství peněz. Byli jsme o ni okrádáni, kdykoli jste nám povídali o nekonečných obzorech a životu tady a teď. Lhali jste nám. Dávali jste nám falešnou naději. Říkali jste nám, že se máme na budoucnost těšit." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"A ano, někteří z nás mohou mít vše, co chtějí. Dneska. Mnozí z nás si mohou koupit mnohem více, než budou kdy potřebovat. Avšak jedinou věc, kterou opravdu potřebujeme, je budoucnost. A nejsmutnější je, že většina dětí, většina našich přátel, ani netuší, jaký osud nás čeká. Většina z nás to nepochopí, dokud nebude příliš pozdě." (Piazza del Popolo, Řím, 19/04/2019)

 

"Nepochopíme to, dokud nebude příliš pozdě. A zatím jsme šťastní. Ti, kterých se to nejkrutěji dotkne, už tyto důsledky zakouší. Ale jejich hlasům se nenaslouchá." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Nejhorší efekty změny klimatu dopadají neúměrně na ty nejzranitelnější. Nejde jen o omezení emisí, ale též o spravedlnost – systém, který tu dnes máme, nás opomíjí, neboť pracuje pouze pro pár bohatých. Luxus, jehož si užívá těch pár z nás na globálním Severu, je založen na utrpení lidí na globálním Jihu." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Někteří lidé jsou tak zoufalí z pokračování komfortu a luxusu svého každodenního života, že přesvědčují jiné, aby neměli děti. My, coby děti hovořící za naše malé sestry a bratry, to nepokládáme za příliš slibné. Nejsme to my či budoucí generace, kdo nese vinu. A přesto – zase jednou – viníte nás." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"Budoucnost všech příštích generací spočívá na vašich ramenou. Ti z nás, kteří jsou dosud dětmi, nemohou změnit to, co nyní činíte, dokud nebudeme dost staří, abychom s tím něco provedli. Mnoho lidí říká, že Švédsko je malá země, že nezáleží na tom, co děláme. Ale já si myslím, že pokud se pár dívek může dostat do titulků po celém světě jen proto, že několik týdnů nechodí do školy, představte si, co bychom mohli společně dokázat, kdybychom chtěli." (Naše životy, 07/09/2018)

    

"Podle mnohých je Švédsko jen malá země a nesejde na tom, co děláme. Jenže já se naučila, že nikdy nejste natolik malí, abyste nemohli něco změnit. A pokud se pár dětí může dostat do titulků po celém světě jen proto, že nechodí do školy, pak si představte, co všechno bychom mohli společně dokázat, kdybychom opravdu chtěli." (Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018)

   

"Každý člověk se počítá. Stejně jako se počítá každá jednotlivá emise. Každý jednotlivý kilogram. Všechno se počítá." (Naše životy, 07/09/2018)

 

"V pátek 15. března 2019 stávkovalo za klima přes 1,5 milionu studentů na 2083 místech v 125 státech na všech kontinentech. Oblíbeným argumentem zde ve Švédsku (a všude jinde...) je, že nezáleží na tom, co děláme, protože my všichni jsme příliš malí na to, abychom něco změnili. Podle 350.org byla páteční manifestace historicky nejvýznamnějším dnem globální klimatické akce. Došlo k ní proto, že několik školáků z malých zemí, jako je Švédsko, Belgie a Švýcarsko, se rozhodlo jít za školu kvůli nečinnosti v klimatické krizi. Dokázali jsme, že záleží na tom, co děláte, a že nikdo není tak malý, aby nemohl něco změnit." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

 

"Zítra opět vyjdou do ulic v hojném počtu žáci a studenti ze 150 států světa na více než 4000 akcích, při nichž budou požadovat, aby vlády okamžitě předložily spolehlivý harmonogram k udržení ohřátí planety pod hranicí 1,5 °C. Týdny a měsíce jsme věnovali přípravě na tento den. Namísto potloukání s přáteli nebo učení do školy jsme bezpočet hodin strávili organizováním a mobilizací." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

 

"Na ulicích opět zazní naše hlasy, avšak není to jen na nás. Cítíme, že mnoho dospělých zcela nechápe, že mladí lidé sami neodvrátí klimatickou krizi. Mrzí nás, je-li vám to nepříjemné. Ale tohle není úkol pro jednu generaci. Je to úkol pro celé lidstvo. My mladí však můžeme přispět k silnějšímu boji a tím i velké změně." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

  

"Během posledních pár měsíců miliony dětí po celém světě konaly školní stávku za klima a včera jsme měli jednu z dosud největších stávek. Je naprosto šílené, že to muselo dojít až do fáze, kdy děti usoudily, že musí obětovat své vzdělání, a tím kompenzovat nečinnost našich představitelů a většiny dospělých." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

  

"Na svých cestách se často setkávám s důležitými lidmi. A když se mnou mluví, vždycky mi gratulují. Pokládám to za velmi zvláštní. Upřímně řečeno, nemám ponětí, proč to dělají." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"Posledních šest měsíců miliony studentů po celém světě, v neposlední řadě v Itálii, konají školní stávku za klima. Ale nic se nezměnilo. Ve skutečnosti emise stále rostou. A abych byla upřímná, žádná změna není nikde v dohledu. K čemu mi tedy gratulují?" (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"Ještě jsem ničeho nedosáhla. To, že se teď po světě konají demonstrace, je jenom začátek. Politici se o nás ve skutečnosti nezajímají. Tady ve Švédsku celé měsíce vyjednávali o nové vládě. Ale klima přitom nehrálo téměř žádnou roli." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Politická změna není nikde v dohledu. Proto se musíme připravit na to, že to bude trvat dlouho. Musíme pokračovat dlouhou dobu. To nepotrvá týdny. To nepotrvá měsíce. To potrvá roky." (Piazza del Popolo, Řím, 19/04/2019)

 

"Lidstvo stojí na křižovatce. Nyní se musíme rozhodnout, po které cestě se vydat. Jaké budoucí podmínky pro život všech druhů chceme. My jsme dnes tady, protože jsme se rozhodli, po jaké cestě chceme jít, a nyní čekáme od druhých, že budou následovat náš příklad." (Piazza del Popolo, Řím, 19/04/2019)

 

"Nejsme těmi, kteří kdysi vytvořili tuto krizi. Pouze jsme se narodili do tohoto světa, jenž procházel existenční krizí, na níž se nehledělo. A proti tomu jsme se rozhodli vystoupit, protože jsme otrávení všemi lžemi a nesplněnými sliby. My jsme těmi, kteří přinášejí změnu. Pokud nikdo jiný nepodniká akci, musíme my. Nemělo by to být takhle. Neměli bychom být těmi, kteří bojují za budoucnost. A přesto jsme zde, neboť nikdo v podstatě nic nedělá. Někdo by řekl, že marníme časem vyučování. My říkáme, že měníme svět. Abychom se – až budeme starší – mohli ohlédnout zpět a říci, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. A budeme v tom pokračovat. Budeme pokračovat v boji za naši budoucnost a za živoucí planetu." (Piazza del Popolo, Řím, 19/04/2019)

 

"Nikdy nepřestaneme bojovat za tuto planetu, za nás, za naši budoucnost a za budoucnost našich dětí a vnoučat." (Už se jim to nepodaří, Londýn, 21/04/2019)

 

"Budu tu před parlamentem sedět pokud možno každý pátek: Tak dlouho, dokud Švédsko nesplní Pařížskou dohodu o klimatu. Nevím, kdy se tak stane. Možná to potrvá ještě roky, možná k tomu nikdy nedojde. Ale já se za to budu vždycky stavět. Na tom záleží." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

  

Všichni si myslíme, že každý ví

 

"Je to dobré znamení, že mladí lidé vyzývají starší generace k odpovědnosti a říkají jim: 'Už to nebudeme akceptovat. Musíte přestat ničit naši budoucnost'." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Většina dospělých si neuvědomuje, jak vážná klimatická krize je. Vědí, že dochází k nějakým změnám, ale nevědí, jaké přesně budou důsledky změny klimatu. Dospělí si musí uvědomit, že pokračováním v této činnosti riskují budoucnost svých dětí a dalších generací. Dokud se tak nestane a nevyvineme tlak veřejnosti, politici budou toto téma nadále ignorovat." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Chci se cítit bezpečně. Když jdu domů pozdě v noci. Když sedím v metru. Když v noci spím. Jenže já se bezpečně necítím. Jak bych se mohla cítit bezpečně, jestliže vím, že čelíme nejvážnější krizi v lidských dějinách? Jestliže vím, že při dnešní nečinnosti bude zanedlouho na cokoli už moc pozdě?" (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"Naše civilizace je tak křehká. Je téměř jako zámek postavený na písku. Fasáda je krásná, ale základy nejsou příliš pevné. Zbavili jsme se tolika úhelných kamenů." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Včera svět sledoval se zoufalstvím a obrovským smutkem hořící katedrálu Notre-Dame v Paříži. Některé stavby jsou více než jen stavby. Ale katedrála Notre-Dame bude obnovena. Doufám, že její základy jsou silné. Doufám, že naše základy jsou ještě silnější. Ale bojím se, že ne." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Hoří nám dům. Jsem tu, abych vám řekla, že nám hoří dům. Podle IPCC za méně než 12 let už nebudeme schopni napravit své chyby. Do té doby musí dojít k nebývalým změnám ve všech společenských aspektech, včetně redukce našich emisí oxidu uhličitého alespoň o polovinu." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Zpráva IPCC. Ač je to velký kompromis a hodně do ní promlouvá množství ekonomických zájmů, tak jasně ukazuje, že musíme změnit všechno. 'Omezení oteplení na 1,5 °C je v rámci chemických a fyzikální zákonů možné, ale vyžadovalo by to nebývalé změny' [Jim Skea z pracovní skupiny IPCC pro posouzení zmírnění změny klimatu]." (Šest věcí, 01/01/2019)

  

"Podle zprávy IPCC nás dělí kolem 11 let od chvíle, kdy spustíme nevratnou řetězovou reakci mimo lidskou kontrolu. Aby se tomu předešlo, musí v následujícím desetiletí dojít k nebývalým změnám ve všech společenských aspektech, včetně minimálně poloviční redukce našich emisí oxidu uhličitého do roku 2030. A to si prosím povšimněte, že tato čísla nezahrnují aspekt spravedlnosti, který je naprosto nezbytný pro fungování Pařížské dohody v globálním měřítku, ani nezahrnují body zlomu či zpětné vazby jako mimořádně silný metan uvolněný z tajícího arktického permafrostu. Zahrnují však negativní emisní technologie v obrovském planetárním rozsahu, které ještě nebyly vyvinuty, a tak se mnozí vědci bojí, že nebudou včas přichystány nebo je každopádně nepůjde rozšířit v předpokládaném rozsahu." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

 

"Kolem roku 2030, který nastane za 10 let, 252 dní a 10 hodin, se dostaneme do pozice, kdy se spustí nevratná řetězová reakce, jež s největší pravděpodobností povede ke konci naší civilizace v nám známé podobě." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Ledaže do té doby dojde k trvalým a nebývalým změnám ve všech aspektech společnosti, včetně redukce emisí oxidu uhličitého alespoň o padesát procent. A to si prosím povšimněte, že tyto propočty závisí na vynálezech, které v širším měřítku ještě nebyly vynalezeny. Vynálezech, které údajně vyčistí naši atmosféru od astronomického množství oxidu uhličitého. Dále tyto propočty nezahrnují nepředvídané body zlomu a zpětné vazby jako mimořádně silný metan unikající z rychle tajícího arktického permafrostu. Ani nezahrnují už zakonzervované oteplení, skryté ve znečištěném ovzduší. Ani aspekt spravedlnosti či klimatické spravedlnosti jasně prostupující celou Pařížskou dohodou, který je naprosto nezbytný pro její fungování v globálním rozsahu." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019; Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"Musíme mít rovněž na paměti, že jde pouze o propočty, odhady. To znamená, že k těmto nevratným bodům může dojít o něco dříve či později. To nikdo nemůže vědět s jistotou. Můžeme si však být jisti, že k nim dojde přibližně v těchto časových rámcích, protože tyto propočty nejsou pouhými názory či divokými domněnkami. Tyto projekce jsou podloženy vědeckými fakty, jak k nim došly všechny státy prostřednictvím IPCC. Téměř všechny hlavní národní vědecké ústavy z celého světa stojí bezvýhradně za prací a závěry IPCC." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019; Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

  

"Mám opravdu zapnutý mikrofon? Slyšeli jste, co jsem řekla? Je má angličtina v pořádku? Protože mě to začíná připadat divné. Během posledního půlroku jsem na cestách po Evropě strávila stovky hodin ve vlacích, elektromobilech a autobusech a stále znovu opakovala tyto život měnící slova. A nikdo se o nich zjevně nebavil a nic se nezměnilo. Ve skutečnosti emise stále rostou." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Napadlo by vás, že média a všichni naši představitelé nebudou mluvit o ničem jiném, jenže oni se o tom nikdy nezmíní ani slovem. Nikdo se nezmíní o skleníkových plynech již uzavřených v systému. Ani že ve znečištěném ovzduší se oteplení už skrývá. I když tedy přestaneme spaloval fosilní paliva, stejně tu už máme mimořádnou úroveň oteplení, možná až mezi 0,5 a 1,1 °C." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Vědci nám rovněž ukázali, že spalování fosilních paliv je 'světově nejvýznamnější hrozbou pro zdraví dětí'. Celosvětově každé deváté dítě z deseti vdechuje nebezpečný vzduch. Naše životy jsou postiženy ještě než se narodíme. Toxické částice z výfukových plynů procházejí plícemi těhotných žen a ukládají se v placentě. Tím způsobené riziko předčasného narození, nízké porodní hmotnosti a kognitivní dysfunkce jsou katastrofou pro veřejné zdraví. Znečištění z dieselových vozidel brání růstu našich plic, čímž jsme poškozeni na celý život. Toxický vzduch ze spalování fosilních paliv nerdousí jen naše plíce, ale i naše naděje a sny." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

  

"Krom toho stěží někdo mluví o skutečnosti, že žijeme uprostřed šestého hromadného vymírání. Při něm vymře každý den až 200 druhů. Míra vymírání je dnes tisíckrát až deseti tisíckrát vyšší, než kolik je považováno za normální." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Nacházíme se uprostřed šestého hromadného vymírání druhů. A rychlost vymírání je až deseti tisíckrát vyšší, než kolik je považováno za normální, s vymřením až 200 druhů denně. Eroze úrodné vrstvy půdy, odlesňování našich nádherných lesů, znečišťování ovzduší toxickými látkami, mizení hmyzu a divoké přírody, okyselování naších oceánů – všechny tyto katastrofální trendy se zrychlují kvůli způsobu života, na jehož pokračování zde v naší finančně šťastnější části světa máme podle svého vidění své právo." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

  

"Ale stěží nějací lidé ví o těchto katastrofách nebo chápou, že jde jen o několik prvních příznaků klimatického a ekologického zhroucení. Jak by totiž mohli? Nikdo jim to neřekl. Či daleko podstatněji: neřekli jim to ti správní lidé tím správným způsobem." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

   

"Proč neomezujeme naše emise? Proč ve skutečnosti pořád rostou? Působíme hromadné vymírání vědomě? Jsme zlí? Ne, ovšemže ne. Lidé nepřestávají dělat, co dělají, protože drtivá většina z nich nemá ponětí o důsledcích našeho každodenního života. A neví, že je třeba rychlých změn." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018; TED, Stockholm, 24/11/2018)

  

"Loni v létě napsali klimatolog Johan Rockström a několik dalších osob, že máme na zvrácení růstu emisí skleníkových plynů nanejvýš tři roky, chceme-li dosáhnout cílů stanovených v Pařížské dohodě. Uplynul rok a dva měsíce a během té doby mnozí další vědci prohlásili totéž a řada věcí se zhoršila a emise skleníkových plynů nadále rostou. Takže možná máme ještě méně času než rok a deset měsíců, které nám podle Johana Rockströma zbývaly." (Naše životy, 07/09/2018)

  

"Kdyby to lidé věděli, pak by se mě nemuseli ptát, proč jsem tak 'zaujatá změnou klimatu'. Kdyby lidé věděli, že podle vědců máme pětiprocentní šanci na splnění pařížského cíle a kdyby lidé věděli, jak strašnému scénáři při neudržení globálního oteplení pod 2 °C budeme čelit, nemuseli by se mě ptát, proč místo školy stávkuji před parlamentem. Neboť kdyby každý věděl, jak vážná je situace a jak málo se toho ve skutečnosti udělalo, každý by přišel a sedl si vedle mě." (Naše životy, 07/09/2018)

 

"Snad si mnoho dospělých myslí, že otázku změny klimatu je složité pochopit? Snad proto je-li v televizi pořad o klimatu, mění se na pořad pro děti? Pochopila jsem otázku změny klimatu ve dvanácti letech a rozhodla se už nikdy nelétat a nejíst maso. Klimatická krize je definiční otázkou naší doby. Přesto je každý přesvědčen, že můžeme krizi vyřešit bez námahy, bez obětí." (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"Posledních devět měsíců konám před švédským parlamentem školní stávku za klima. Musíme změnit způsob, jak řešíme klimatickou krizi. Musíme změnit způsob, jak mluvíme o klimatické krizi, a musíme ji nazývat, čím je: stavem nouze. Jsem přesvědčena, že většina z nás, kteří tu dnes jsme [na Rakouském světovém summitu], má o situaci obecné povědomí, ale mou zkušeností číslo jedna během těchto posledních devíti měsíců je, že lidé celkově o tom nemají ani ponětí. Mnozí z nás ví, že je něco špatného na tom, když se planeta otepluje kvůli rostoucím skleníkovým plynům, ale neznáme přesné důsledky. Velká většina ví méně, než si myslíme, a to by nás nemělo překvapovat." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

    

"Všichni si myslíme, že víme, a všichni si myslíme, že každý ví. Ale my nevíme. Protože jak bychom mohli? Kdyby tu skutečně byla krize a kdyby tato krize byla způsobena našimi emisemi, viděli byste minimálně nějaké signály. Nejen zatopená města, desetitisíce mrtvých a stavby v celé zemi srovnané ze zemí. Viděli byste nějaké restrikce. Ale ne." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Nikdy nám nebyly předloženy grafy, které ukazují, o kolik snížit emise oxidu uhličitého, abychom zůstali pod hranicí 1,5 °C. Nikdy nám nikdo neřekl o smyslu aspektu spravedlnosti v Pařížské dohodě a o tom, proč je tak důležitý. Nikdo nás neučil o zpětných vazbách či bodech zlomu, anebo o tom, co je nekontrolovaný skleníkový efekt. Většina z nás nezná vůbec žádná základní fakta, protože jak bychom mohli? Nebylo nám to řečeno, či podstatněji, nebylo nám to řečeno správnými lidmi." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Jsme Homo sapiens sapiens z čeledi Hominidae, z řádu Primates, z třídy Mammalia, z říše Animalia. Jsme částí přírody, jsme společenští živočichové, přirozeně následujeme své vůdce. V posledních měsících miliony dětí konaly školní stávku za klima, aby více upozornily na klimatickou krizi, ale děti nejsou vůdci. Vůdci nejsou bohužel ani vědci, ale mnozí z vás, kteří tu dnes jste: prezidenti, celebrity, politici, manažeři a novináři. Lidé vám naslouchají, ovlivňujete je a proto máte obrovskou odpovědnost. A buďme upřímní, tuto odpovědnost většina z vás odmítla nést." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

  

"Nemůžete spoléhat na to, že lidé budou číst mezi řádky nebo že si budou vyhledávat informace sami, pročítat se nejnovější zprávou IPCC, sledovat Keelingovu křivku či neustále sledovat rapidně ubývající uhlíkový rozpočet planety. Musíte nám to opakovaně vysvětlovat bez ohledu na to, jak nepříjemné či prodělečné to může být." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

  

"Jak jsem už řekla, nikdo o tom nemluví. Žádné palcové titulky, žádná krizová zasedání, žádné mimořádné zprávy. Nikdo nejedná tak, jako bychom byli v krizi. I většina zelených politiků a klimatologů nadále létá po světě letadlem, jí maso a mléčné výrobky." (Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018)

 

"Kdyby krize byla skutečně tak velká, pak bychom stěží mluvili o něčem jiném. Jakmile byste zapnuli televizi, bylo by v ní jen tohle. V titulcích, rádiu, novinách byste neslyšeli a nečetli o ničem jiném. A politici by jistě dělali, čeho je odteď třeba, ne? Neustále by konali krizová zasedání, všude by vyhlašovali klimatickou nouzi a sotva by se vzbudili, situaci by řešili a informovali lidi o tom, co dělat." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Ale takhle to nikdy nebylo. Klimatická krize byla řešena jako ostatní problémy či ještě méně než to. Kdykoli jste slyšeli politiky o ní mluvit, nikdy nehovořili s naléhavostí. Podle nich vždy existoval bezpočet nových technologií a jednoduchých řešení, které po svém zavedení všechno vyřeší." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Politici jednu vteřinu říkají, že klimatická změna je velmi důležitá, že je to nejdůležitější téma a že musíme dělat vše, abychom jí zastavili. A další vteřinu chtějí rozšiřovat letiště, stavět nové uhelné elektrárny a dálnice. A pak odletí soukromým letadlem na schůzku na opačné straně světa. Takhle nejednáte v krizi." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"A lidé jsou společenští živočichové. Nemůžeme utéct před skutečností. A dokud vy, vůdci, jednáte, jako by bylo všechno v pořádu a jako byste měli věci pod kontrolou, do té doby my lidé nepochopíme, že jsme ve stavu nouze." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Zde se jedná o černobílou otázku: Buď naše lidská civilizace přetrvá, nebo ne. Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna. Musíme zastavit emise skleníkových plynů. A za tímto účelem se všichni musíme změnit. Nedokážu pochopit, když lidé říkají, že změna klimatu je existenční hrozba, a přitom pak žijí stejně jako dřív: létají, konzumují maso, jezdí v autě." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Po konferenci COP24 jsem dostala pozvánky na místa jako Panama, New York, San Francisco, Abú Zabí, Vancouver, Britské panenské ostrovy... Avšak náš zbývající uhlíkový rozpočet mi bohužel žádnou takovou cestu neumožní. Má generace v dohledné době nebude moci létat z jiných než nejnutnějších důvodů, pokud bereme alespoň trochu vážně hranici oteplení o 1,5 °C. Proč? Protože dospělé generace v zemích, jako je ta moje, svoje zdroje spotřebovaly." (Létání, 30/12/2018)

   

"V září OSN uspořádá klimatický summit v New Yorku. V prosinci se bude konat konference smluvních stran [Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu] COP25 v Santiagu de Chile. A přesně na těchto místech se rozhodne o naší budoucnosti. Protože do roku 2020, do příštího roku, se musí křivka emisí ohnout prudce dolů, máme-li mít šanci zůstat pod oteplením o 1,5 či 2 °C. Po prázdninách nastupuji na gymnázium. A přesně tohle chci dělat. Miluji učení. Ale rovněž jsem dostala pozvánku na tyto dvě akce v Severní a Jižní Americe. A protože čas běží, rozhodla jsem požádat o roční volno ze školy a jet tam. Prekérní je, že je to na druhé straně Atlantiku. A tam nejezdí žádné vlaky. A protože nelétám kvůli obrovskému vlivu letectví na klima, bude to výzva. Ještě to nemám úplně vymyšlené. A jsem si jistá, že se tam nějak dostanu. Všichni budeme muset dělat nemožné. Školní stávky budou pokračovat příští i přespříští rok. Budeme protestovat a demonstrovat každý pátek, dokud svět nesplní Pařížskou dohodu." (Do příštího roku, 17/06/2019)

  

"A ovšem, přestat létat a stát se veganem není samo o sobě řešením. Musíme usilovat o co nejvíce bezuhlíkový životní styl. Politická rozhodnutí jsou nezbytná. Ale pokud k nim ještě nedošlo, je třeba dělat to, co sami můžeme, aby politické hnutí vzniklo." (Létání, 30/12/2018)

 

"Všechna řešení už existují. I když občas znamenají něco NEDĚLAT a prostě se vzdát našich zvyků. Jako to děláte v krizi..." (Šest věcí, 01/01/2019)

 

"Žijeme ve zvláštním světě, v němž jsme přesvědčeni, že si lze koupit nebo vystavět naši cestu z krize, jež vznikla nakupováním a stavěním. V němž se fotbalovému zápasu či filmovému galavečeru dostane v médiích více pozornosti než největší krizi, které kdy lidstvo čelilo. V němž celebrity, filmové a popové hvězdy, jež se staví proti každému příkoří, nehájí životní prostředí a klimatickou spravedlnost, protože by tím sáhly na svoje právo létat po světě, když se jim zachce navštívit oblíbené restaurace, pláže a kluby ke cvičení jógy. Bránit katastrofě zhroucení klimatu je zdánlivě nemožná činnost. A přesně to musíme činit. Ale pravdou je, že to nepůjde bez vás [celebrit], jež jste tu dnes v sále. Lidé vás považují za bohy. Máte vliv na miliardy lidí. Potřebujeme vás. Můžete použít svůj hlas, abyste zvýšili povědomí o globální krizi. Můžete z jedinců vytvořit hnutí. Můžete nám pomoci probudit naše představitele – a přivést je k poznání, že nám hoří dům." (Zvláštní svět, Berlín, 30/03/2019)

 

"Náš dům se hroutí a naši představitelé podle toho musí začít jednat. Protože v tuto chvíli to nedělají. Kdyby se nám hroutil dům, naši představitelé by nepokračovali v tom, co dnes dělají. Museli byste změnit téměř vše na svém chování, jako to děláte ve stavu nouze. Kdyby se nám hroutil dům, nelétali byste po světě v byznys třídě a nepovídali si tom, jak trh všechno vyřeší s chytrým, malým řešením pro specifické izolované problémy. Nemluvili byste o nakupování a stavění jako své cestě z krize, která byla vytvořena nakupováním a stavěním." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Nemůže jen neustále mluvit o specifických izolovaných řešeních pro specifické izolované problémy, musíte vidět plný obraz. Říkáte-li, že můžeme vyřešit tuto krize jen možná zvýšením či snížením určitých daní, vyřazením uhlí v deseti či patnácti letech, postavením solárních panelů či nových budov anebo vyrobením více elektromobilů, říkáte-li tohle, pak si lidé budou myslet, že tuhle krizi můžeme vyřešit bez jakéhokoli skutečného úsilí. A to je velmi nebezpečné, protože specifická izolovaná řešení už nestačí. A vy to víte. Nyní musíme změnit prakticky vše. Nyní potřebujeme zcela nový způsob myšlení." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Kdyby se nám hroutil dům, neuspořádali byste tři naléhavé summity o brexitu a žádný naléhavý summit o zhroucení klimatu a životního prostředí. Nedohadovali byste se o vyřazení uhlí během patnácti či jedenácti let. Kdyby se nám hroutil dům, neslavili byste, že jeden jediný stát, jako Irsko, se brzy může zbavit fosilních paliv. Neslavili byste, že se Norsko rozhodlo přestat těžit ropu kolem malebných rekreačních středisek Lofotských ostrovů, ale desítky let bude nadále těžit ropu všude jinde. Na tento druh oslav je už třicet let pozdě." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Kdyby se nám hroutil dům, média by nepsala o ničem jiném. Stávající klimatická a ekologická krize by plnila všechny titulky. Kdyby se nám hroutil dům, neříkali byste, že máte situaci pod kontrolou a nevkládali byste budoucí životní podmínky veškerých druhů do rukou vynálezů, které ještě nebyly vynalezeny. A nemarnili byste všechen svůj čas coby politici, kteří se přou o daních či brexitu. Kdyby se zdi našeho domu opravdu hroutily, zapomněli byste na své rozdíly a začali spolupracovat." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Když říkám politikům, aby jednali právě teď, nejčastěji odpovídají, že nemohou dělat nic drastického, protože by to bylo u voličů příliš nepopulární. A mají samozřejmě pravdu, neboť většina lidí si dokonce ani není vědoma, proč jsou takové změny potřeba. Proto neustále říkám, abyste se postavili za vědu. Vtělte nejlepší dostupné vědecké poznatky do jádra politiky a demokracie." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Naše demokracie je vše, co máme. Nemůžeme ji obětovat. A proto musíme jednat hned: v rámci našich demokratických systémů. Budeme-li však pokračovat prostě tak jako dosud, mohou se stát hrozné věci." (Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019)

 

"Vím, že zoufale toužíte po naději a řešeních, ale největší zdroj naděje a nejsnazší řešení je přímo před vámi a bylo po celou dobu. A jsme tím my lidé a skutečnost, že nevíme. My lidé nejsme hloupí. Neničíme biosféru a budoucí podmínky pro život všech druhů, protože jsme zlí. Jednoduše si toho nejsme vědomi. Ale jakmile pochopíme, jakmile si uvědomíme situaci, změníme se. Lidé jsou velmi přizpůsobiví. Takže místo toho, abyste byli pouze posedlí hledáním řešení problému, o němž většina z nás ani neví, že existuje, musíte se také zaměřit na to, abyste nás informovali o problému samotném." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Abychom zůstali pod limitem oteplení o 1,5 °C, což je stále možné v rámci fyzikálních zákonů, potřebujeme změnit téměř vše. Potřebujeme začít žít v planetárních hranicích. Bude to drastická změna pro mnohé lidi, ale ne pro většinu. Protože většina světové populace už žije v planetárních hranicích. Jenom menšina tak nežije. 10 % nejbohatších ze světové populace produkuje kolem poloviny našich emisí skleníkových plynů. 1 % nejbohatších emituje více než 50 % nejchudších. A nejde o velebení chudoby, jde o fyzikální zákony a zbývající množství skleníkových plynů, které můžeme ještě vypouštět do atmosféry v souladu s Pařížskou dohodou." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

"Nejsou to lidé ve státech jako Mozambik, Bangladéš či Kolumbie, kteří jsou nejvíce odpovědní za tuto krizi. Jsou to většinou lidé, jako jste vy tady v publiku. Podnikatelé, celebrity, politici, přední byznysmeni. Lidé, kteří mají velkou moc. Lidé, kteří spotřebují obrovské množství věcí. Kteří často létají po světě, občas soukromými tryskáči. Vaše individuální uhlíková stopa se v určitých případech rovná celým vesnicím. Avšak podle mě je vaší nejhorší úlohou, že normalizujete tento extrémní životní styl. Protože lidé k vám vzhlíží. Jste vzory, určujete standardy. Lidé touží být jako vy." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

"A ne, já vás neobviňuji. Vím, že se takhle nechováte proto, že jste hloupí. Neničíte biosféru a budoucí podmínky pro život všech druhů, protože jste zlí. Alespoň v to doufám. Vím, že téměř každý z vás je jednoduše neinformovaný. Stejně jako zbytek světové populace." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

  

"Tématem letošní konference Brilliant Minds (Geniální hlavy) je 'Kvocient plynulosti'. To, co organizátoři nazývají 'symfonií velkého myšlenkového obrazu'. No, mám tu pro vás jeden velký myšlenkový obraz. Pokud pravidelně létáte po světě, jíte maso a mléčné výrobky a žijete vysokouhlíkovým životním stylem, pak to znamená, že spotřebujete zbývající uhlíkové rozpočty bezpočtu lidí. Uhlíkové rozpočty, které budou potřebovat v každodenním životě, pro následující generace. A pokud to nestačilo, ti, komu krademe uhlíkové rozpočty, jsou těmi, kteří jsou nejméně odpovědní, a těmi, kteří budou nejvíce postiženi touto krizí." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

"Kolem 100 společností vypouští příbližně 71 % našich celkových emisí oxidu uhličitého. A ano, já vím, že potřebujeme změnit systém spíše než individuální změnu. Ale nemůžete mít jedno bez druhého. Podíváte-li se do historie, všechny velké společenské změny odstartovali lidé zdola. Žádná změna systému nemůže přijít bez tlaku velkých skupin jednotlivců." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

"Podle klimatologa Kevina Andersona, kdyby 10 % nejbohatších lidí ze světové populace snížilo své emise na emise průměrného občana Evropské unie, pak by se světové emise CO2 snížily o třetinu. Domnívám se, že můžeme bez obav říci, že každý v této místnosti patří k těmto deseti procentům. Včetně mě." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

"K uskutečnění vyžadovaných změn potřebujeme vzory a lídry. Lidi jako jste vy. Jsem si jista, že většina z vás, kteří tu sedíte, budete mít moudrost, odvahu a zdravý rozum na to, abyste o něco ustoupili. Abyste viděli plný obraz. Přinesli oběti, které jsou nezbytné. A stali se lídry, které potřebujeme. Otázkou je, uděláte to včas? Budoucí generace na vás spoléhají. Nezklamte nás." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

 

Klimatická spravedlnost

 

"Přicházím ze Švédska a tam máme téměř stejný problém jako tady, jako všude jinde. Že se nic neudělalo pro zastavení klimatické a ekologické krize, navzdory všem krásným slovům a slibům. A nyní čelíme existenční krizi, klimatické krizi a ekologické krizi, s nimiž se dosud nikdy nenakládalo jako s krizemi. Desítky let byly přehlíženy. A příliš dlouho se politikům a lidem u moci dařilo nedělat vůbec nic v boji s klimatickou krizí a ekologickou krizí, ale buďme si jistí, že už se jim to nepodaří." (Už se jim to nepodaří, Londýn, 21/04/2019)

 

"Přiliš dlouho se lidem u moci dařilo nedělat v podstatě nic, aby zastavili klimatické a ekologické zhroucení. Dařilo se jim okrádat nás o budoucnost a prodávat ji kvůli zisku. My mladí lidé se probouzíme a slibujme, že vás to už dělat nenecháme." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Kdykoli jsem jela do různých zemí pronést řeč, chtěli mi pomoct sepsáním konkrétní klimatické politiky v konkrétní zemi. Ale to opravdu není třeba. Protože základní problém je všude stejný. A základní problém je, že se v podstatě nic neudělalo pro zastavení – či alespoň zpomalení – klimatického a ekologického zhroucení, navzdory všem krásným slovům a slibům." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Hlavní rozdíl je v tom, že některé země mluví více než jiné o tom, jak jsou 'dobré'. Ale pravdou je, že vzorový stát dnes neexistuje." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

  

"Krásná slova jako uhlíkově neutrální Kodaň v roce 2025 zní vážně dobře, ale pokud uhlíková neutralita nezahrnuje přepravu, nakupování, jídlo, leteckou a lodní dopravu, pak to skutečně neznamená tolik. Ve skutečnosti vysílání těchto zpráv, které mají naznačovat, že reálná akce probíhá, aniž by to byla pravda, pravděpodobně přináší více škody než užitku." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

  

"Pocházím ze Švédska. A hovořím jménem budoucích generací." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

  

"Švédsko se často uvádí jako vzorový stát, avšak při započtení všech našich emisí máme ve skutečnosti jednu z deseti největších ekologických stop na hlavu. Kdyby každý žil jako my, potřebovali bychom každoročně 4,2 planety Země. To znamená, že státy jako Švédsko každý rok kradou 3,2 let přírodních zdrojů budoucím generacím a nejchudším částem světa. My, kteří patříme k těmto budoucím generacím požadujeme po Švédsku a všech ostatních státech, aby s tím skončily a začaly žít v planetárních hranicích." (Vyhlášení Fridays for Future, 09/10/2018)

 

"Sledovala jsem v televizi debatu předsedů politických stran a viděla jsem, jak jim bylo umožněno vystoupit tam a lhát. Říkali, že nemá cenu usilovat o omezení švédských emisí, protože jsme 'vzorovým státem'. Že bychom se měli zaměřit na 'pomoc' jiným zemím omezit jejich emise. Švédsko není vzorový stát. Švédské obyvatelstvo ročně vypustí 11 tun oxidu uhličitého na hlavu. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) jsme na osmém místě na světě. To my jsme těmi, kteří potřebují pomoct. Nechápu, jak jim může být dovoleno v televizi takhle lhát." (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

  

"Kdyby každý žil stejně, jak my žijeme ve Švédsku, Dánsku a Evropské unii, pak by už bylo příliš pozdě na zachování limitu 1,5 až 2 °C. Kdyby každý žil jako my, pak by už byla mnohem blíž univerzální skleníková Země. Takže místo toho, abychom obviňovali jiné a říkali jim, co mají dělat, měli bychom prošlapovat cestu stejně, jako jsme podepsali Pařížskou dohodu." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

   

"Británie je však velmi zvláštní případ. Nejen kvůli ohromujícímu historickému uhlíkovému dluhu, ale rovněž pro své stávající, velmi kreativní uhlíkové počty. Podle organizace Global Carbon Project Británie od roku 1990 snížila emise oxidu uhličitého o 37 %. A to zní velmi působivě. Jenže tato čísla nezahrnují emise z letecké dopravy, lodní dopravy a emise související s dovozem a vývozem. Započítáme-li tato čísla, došlo podle Tyndallova centra v Manchesteru od roku 1990 k redukci asi o 10 % – či průměrně o 0,4 % ročně. A hlavním důvodem pro tuto redukci nejsou důsledky klimatické politiky, ale spíše evropská směrnice o kvalitě ovzduší z roku 2001, která do velké míry přinutila Británii uzavřít její velmi staré a mimořádně špinavé uhelné elektrárny a nahradit je méně špinavými plynovými elektrárnami. A výměna jednoho katastrofálního zdroje energie za maličko méně katastrofální zdroj samozřejmě vyústí ve snížení emisí." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

  

"Stávající aktivní podpora Británie pro novou těžbu fosilních paliv – jako například britský průmysl frakování uhelného plynu, rozšiřování ropných polí a nalezišť plynu v Severním moři, rozšiřování letišť nebo povolení pro vybudování zcela nového uhelného dolu – je více než absurdní. Pokračující nezodpovědné chování si nepochybně bude historie pamatovat jako jedno z největších selhání lidstva." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

  

"Podle univerzity v Uppsale bohaté státy jako Švédsko musí začít omezovat emise alespoň o 15 % ročně, započteme-li všechny stávající švédské emise včetně letecké dopravy, lodní dopravy a dováženého zboží a zohledníme-li aspekt spravedlnosti k chudším zemím, jasně uvedený v Pařížské dohodě a v Kjótském protokolu. Takto poskytneme rozvojovým zemím možnost zvýšit životní úroveň vybudováním určité infrastruktury, kterou my už máme, jako jsou silnice, školy, nemocnice, čistá pitná voda, elektřina atd." (Vyhlášení Fridays for Future, 09/10/2018)

 

"Stěží rovněž někdo promluví o aspektu rovnosti či klimatické spravedlnosti, zřetelně uvedeném na každém místě Pařížské dohody, který je naprosto nezbytný pro její uskutečnění v globálním rozsahu. To znamená, že s dnešní rychlostí emisí bohaté státy musí emise snížit na nulu během šesti až dvanácti let. Je tomu tak proto, aby lidé v chudších státech mohli zvýšit svou životní úroveň vybudováním infrastruktury, kterou my už máme, jako jsou silnice, školy, nemocnice, čistá pitná voda, elektřina a tak dále. Protože jak můžeme čekat od zemí typu Indie či Nigérie, že se budou starat o změnu klimatu, pokud my, kteří už máme všechno, se o ni a naše skutečné závazky z Pařížské dohody nestaráme ani na okamžik?" (TED, Stockholm, 24/11/2018)

 

"Státy jako Švédsko musí začít omezovat emise alespoň o 15% ročně, uvážíme-li aspekt rovnosti či klimatické spravedlnosti – princip, který je jasně uváděn na každém místě Pařížské dohody. Neboť jen tak můžeme zůstat pod 2 °C. Byť i tehdy, jak nyní víme, bude trpět množství lidí a ekosystémů po celém světě. Pro Austrálii – vzhledem k její větší uhlíkové stopě – musí být nejspíš toto procento ještě vyšší. Generální tajemník OSN nyní tvrdí, že bychom se měli zaměřit na 1,5 %. O změně takového rozsahu jsme nikdy neuvažovali." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Bohaté státy jako Švédsko musí začít omezovat emise alespoň o 15% ročně, abychom zůstali pod cílovým oteplením o 2 °C. Přesto, jak nedávno ukázal IPCC, oproti tomu zacílení na 1,5 °C by významně omezilo klimatické dopady. Avšak můžeme si jen pomyslet, co to znamená pro omezení emisí." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

  

"V Evropské unii nás žije přibližně 508 milionů lidí a spotřebujeme kolem 20 % světových zdrojů, tedy kolem jedné pětiny světových zdrojů. To, co my děláme v EU, má obrovský dopad na budoucí životní podmínky na této planetě." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

     

"Bylo nám řečeno, že Evropská unie uvažuje o vylepšení své cílové redukce emisí. Evropská unie v novém cíli navrhuje do roku 2030 redukci svých emisí skleníkových plynů o 45 % oproti úrovni z roku 1990. Někdo říká, že je to dobré nebo že je to ambiciózní. Ale tento nový cíl stále nestačí k udržení globálního oteplení pod 1,5 °C. Tento cíl neochrání budoucnost dětí, jež vyrůstají dnes. Má-li Evropská unie spravedlivě přispět k tomu, abychom v rámci uhlíkového rozpočtu nepřekročili limit 2 °C, pak to znamená minimálně redukci o 80 % do roku 2030 a to včetně letecké a lodní dopravy. To [je] přibližně dvakrát ambicióznější než současný návrh. Vyžadovaná opatření jsou vzdálena manifestům či politice kterékoli strany. Opět zametají svůj svinčík pod koberec, aby ho uklidila a vyřešila naše generace." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019

  

"Pokud se dnes opravdu rozhodnete čelit probíhající klimatické nouzi a pokusíte se jednat s nezbytnou silou, bude to mít velký globální dopad. Samozřejmě byste si pomysleli, že přesně o tomhle budou volby. Ale nejsou." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

  

"Nemůžu dostatečně vyjádřit důležitost těchto [evropských] voleb. Jenže si musíme zároveň přiznat, že už známe jejich výsledek. A když si většina lidí není vědoma plných důsledků klimatické krize, pak se o ni při volbách nestará. Po spatření výsledků budeme nutně rozčarovaní. Musíme si uvědomit, že tento boj zde nekončí. Tohle je jen začátek." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

   

"Ale možná nejnebezpečnější mylnou představou o klimatické krizi je, že musíme 'snížit' naše emise. Protože to rozhodně nestačí. Naše emise musíme zastavit, chceme-li zůstat pod oteplením o 1,5 – 2 °C. 'Snížení emisí' je samozřejmě nezbytné, ale je pouze začátkem trvalého procesu, který musí vést k zastavení emisí během několika desetiletí, či dříve. To vylučuje většinu stávající politiky. Skutečnost, že místo 'zastavení' emisí hovoříme o 'snížení', je možná největší příčinou pokračování obvyklého přístupu." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

  

"Snížení našich emisí zdaleka nestačí. Naše emise musíme zastavit, chceme-li zůstat pod hranicí oteplení o 1,5 či 2 °C. A k tomu se už nemůžeme spokojit s izolovanými specifickými opatřeními. K tomu se musíme podívat na plný obraz. K tomu musíme nakládat s tímto stavem nouze jako se stavem nouze. K tomu potřebujeme zcela nový způsob myšlení." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

   

Katedrální myšlení

  

"Lidé se mě nepřestávají ptát, 'jaké je řešení klimatické krize'. A jak 'vyřešíme tento problém'. Očekávají, že znám odpověď. To je více než absurdní, neboť neexistují 'řešení' v rámci našich stávajících systémů. Nikdo přesně 'neví', co dělat. To je celý problém. Nemůžeme pouze snižovat či zvyšovat určité daně či investovat do určitých 'zelených' fondů a pokračovat jako dřív." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"Když ani vědci, politici, média a OSN dnes nemluví o tom, co přesně se musí učinit k 'vyřešení' klimatické krize (jinými slovy, dramatickému snížení našich emisí vznikajících dnes), jak bychom to pak mohli vědět my, určití školáci? Jak můžete toto břemeno přenést na nás?" (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"My pouze předáváme slova vědy. Chceme jen, abyste je začali poslouchat. A pak začali jednat. Tak prosím přestaňte žádat své děti, aby vám odpověděli na váš vlastní zmatek." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"Jsme nutně závislí na dospělých, aby činili správná rozhodnutí k zajištění budoucnosti pro další generaci – jistě nemáme všechny odpovědi. Avšak víme, že musíme nechat fosilní paliva v zemi, zastavit subvence pro výrobu špinavé energie, vážně investovat do obnovitelných zdrojů a začít pokládat složité otázky ohledně toho, jak uspořádat naší ekonomiku, a ohledně toho, kdo vítězí a kdo prohrává." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Mnozí lidé říkají, že na klimatickou krizi nemáme řešení. A mají samozřejmě pravdu. Protože, jak bychom mohli? Jak 'vyřešíte' největší krizi, které kdy lidstvo čelilo? Jak 'vyřešíte' válku? Jak 'vyřešíte' první cestu na Měsíc? Jak 'vyřešíte' vymýšlení nových vynálezů?" (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Klimatická krize je zároveň nejsnazším i nejtěžším problémem, jemuž jsme kdy čelili. Nejsnazším proto, že víme, co musíme udělat: musíme zastavit emise skleníkových plynů. Nejtěžším proto, že naše stávající hospodářství nadále zcela závisí na spalování fosilních paliv a tudíž na ničení ekosystémů za účelem vytváření trvalého hospodářského růstu." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Nás, dětí, které konají školní stávku za klima, se ptáte: 'Jak přesně to máme řešit?' A my říkáme: 'To nikdo neví jistě. Ale musíme zastavit spalování fosilních paliv a obnovit přírodu a mnoho dalších věcí, o nichž nemusíme mít dosud jasnou představu.' Pak namítnete: 'To není odpověď!' My tedy řekneme: 'Musíme začít nakládat s krizí jako krizí. A jednat, i když nemáme všechna řešení.' – 'To pořád není odpověď,' řeknete. Pak začneme mluvit o cirkulární ekonomice, obnově volné přírody a potřebě spravedlivé transformace. A vy nechápete, o čem mluvíme." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Musíme uznat, že nyní nemáme všechna řešení. Musíme připustit, že nemáme situaci pod kontrolou. A musíme připustit, že v tomto boji prohráváme. Musíme si přestat hrát se slovy a čísly, protože už na to nemáme čas. A jak pravil spisovatel Alex Steffen: 'Pomalé vítězení je totéž jako prohra, jde-li o klimatickou krizi.' Čím déle čekáme, tím těžší ji bude zvrátit, proto už nečekejme, začněme jednat." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Říkáme, že každý nemusí tato řešení znát a proto se musíme postavit za vědu a společně je nalézt cestou. Ale vy neposloucháte. Protože to jsou odpovědi pro řešení krize, kterou většina z vás ani plně nechápe či nechce pochopit. Nenasloucháte vědě, protože vás zajímají pouze řešení, která vám umožní pokračovat jako dřív. Jako teď. A tato řešení už neexistují. Protože jste nejednali včas." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

   

"Ano, existuje mnoho, mnoho věcí, které jsou velmi dobré a potřebné a situaci zlepšují. Kupříkladu sluneční a větrná energie, cirkulární ekonomika, veganství, udržitelné zemědělství apod. Ale i tyto věci jsou jen dílky většího obrazce." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"Už se nemůžeme zaměřovat pouze na jednotlivé a samostatné záležitosti, jako jsou elektromobily, jaderná energie, maso, letecká doprava, biopaliva atd. atd. Naléhavě potřebujeme holistický pohled k řešení celé krize udržitelnosti a probíhající ekologické katastrofy. A proto stále říkám, že se musíme začít zabývat touto krizí jako krizí. Neboť jedině tak – jedině pod vedením nejlepších dostupných vědeckých poznatků (jak je jasně uvedeno v Pařížské dohodě) můžeme spolu začít globálně postupovat vpřed." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

 

"Ale k tomu nemůže nikdy dojít, pokud budeme pokračovat v debatě typu 'jo, ale co potom jaderná energie' a dál a dál. Tím jen ztrácíme čas. Jde o klimatické prodlévání. Musíme v hlavě udržet velký počet myšlenek současně a přitom přistoupit ke změnám v nebývalé rychlosti." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"Osobně jsem proti jaderné energii, ale podle IPCC může být malou částí velmi velkého řešení nové bezuhlíkové energie, zejména ve státech a oblastech, které nemají možnost dodávat obnovitelnou energii v plném rozsahu, i když jaderná energie je mimořádně nebezpečná, drahá a časově náročná. Ukončeme však debatu, dokud se nezačneme dívat na plný obrazec." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

 

"Jakmile se pečlivě připravíte, uvědomíte se, že potřebujeme novou politiku. Potřebujeme novou ekonomiku, kde je vše založeno na našem rapidně ubývajícím a mimořádné omezeném uhlíkovém rozpočtu." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

  

"A protože s klimatickou krizí nebylo nikdy nakládáno jako s krizí, lidé si jednoduše nejsou vědomi plných důsledků našeho každodenního života. Lidé si nejsou vědomi toho, že existuje něco jako uhlíkový rozpočet, ani toho, jak neuvěřitelně málo uhlíkového rozpočtu nám zbývá. To je dnes třeba změnit." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

  

"Žádná jiná dnešní výzva se nemůže rovnat důležitosti vytvoření širokého povědomí veřejnosti a pochopení našeho rapidně ubývajícího uhlíkového rozpočtu, který by se měl a musí stát naším novým globálním platidlem a vlastním jádrem našich budoucích i stávajících ekonomik." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Mně a dalším milionům stávkujících studentů lidé vždy říkají, že bychom měli být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Ale jediná věc, na níž se musíme dívat, je křivka emisí. A je mi líto, ale ona pořád roste. Měli bychom se dívat jedině na tuhle křivku. Kdykoli o něčem rozhodujeme, měli bychom se ptát: 'Jak dané rozhodnutí tuhle křivku ovlivní?' Už bychom neměli měřit naše bohatství a naše úspěchy křivkou, která ukazuje ekonomický růst, ale grafem, který ukazuje emise skleníkových plynů. Už bychom se neměli pouze ptát: 'Máme na realizaci dost peněz?', ale též: 'Máme dostatek uhlíkového rozpočtu, který bychom na tuto realizaci mohli použít?' To by se mělo a musí stát jádrem našeho nového platidla." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

   

"Ale to nestačí. Potřebujeme zcela nový způsob myšlení. Politický systém, který jste vytvořili, je kompletně o soupeření. Podvádíte, když můžete, protože jde pouze o vítězství. O získání moci. To musí skončit. Musíme ukončit vzájemné soupeření. Potřebujeme začít spolupracovat a spravedlivě sdílet zbylé zdroje této planety. Potřebujeme začít žít v planetárních hranicích, zaměřit se na spravedlnost a o něco ustoupit ve jménu všech živých organismů." (Nežádejte děti, 17/03/2019)

 

"Musíme ochránit biosféru, ovzduší, oceány, půdu, lesy. Zní to velmi naivně, ale pokud se doma připravíte, zjistíte, že nemáme jinou možnost." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

  

"Avšak všichni naši politici místo toho mluví o ekonomickém růstu, cenách energie a hodnotě akcií. Jakou hodnotu má budoucnost, v níž budou trpět sta miliony lidí?" (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Zde v Davosu – stejně jako všude jinde – mluví všichni o penězích. Zdá se, že naší hlavní starostí jsou peníze a růst." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Vy hovoříte jedině o zeleném věčném ekonomickém růstu, protože máte velký strach z toho, že budete nepopulární. Mluvíte jedině o postupování vpřed s týmiž špatnými idejemi, které nás do téhle šlamastyky přivedly. I když jedinou rozumnou věcí je zatáhnout za záchrannou brzdu." (Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018)

 

"Nejste dost dospělí, abyste o tom mluvili tak, jak to je. I toto břemeno necháváte na nás, na dětech. Ale mně je jedno, zda budu nepopulární. Starám se o klimatickou spravedlnost a živoucí planetu. Naše civilizace je obětována kvůli tomu, aby velmi malý počet lidí mohl nadále vydělávat obrovské množství peněz. Naše biosféra je obětována, aby bohatí lidé v zemích, jako je ta moje, mohli žít v luxusu. Je to utrpení mnohých, které vydělává na luxus nemnoha." (Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018)

  

"Nikde na světě si dnes ženy a muži nejsou rovni. A to je fakt. Jen se podívejte na to, kdo má peníze a kdo je u moci. Ještě dnes je před námi dlouhá cesta k rovnosti. A my si to musíme přiznat. Čím více se dozvídám o klimatické krizi, tím více se uvědomuji, jak klíčovým feminismus je. Existuje mnoho studií, které ukazují, že muži vytvářejí více emisí než ženy. A že ženy jsou těmi, kdo bude klimatickou krizí nejvíce dotčen. Nebudeme žít v udržitelném světě, dokud nebude se všemi pohlavími a všemi lidmi zacházeno stejně. Tečka." (MDŽ, 08/03/2019)

  

"Čelíme katastrofě nevýslovného utrpení obrovského množství lidí. A nyní není čas na zdvořilosti či rozvažování o tom, co lze a nelze říci. Nyní je čas mluvit jasně." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

  

"Nacházíme se v oné chvíli dějin, kdy každý, kdo považuje klimatickou krizi za ohrožení naší civilizace – a veškeré biosféry – musí promluvit jasnou řečí, bez ohledu na to, jak nepříjemné a prodělečné to může být." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

  

"Podle některých lidí neděláme dost v boji proti změně klimatu. Ale to není pravda. Neboť abyste 'nedělali dost', musíte napřed něco dělat. A pravdou je, že v podstatě neděláme nic. Ano, někteří lidé dělají více, než mohou, ale je jich příliš málo anebo jsou příliš daleko od moci, aby dnes něco změnili." (Neděláme nic, 22/01/2019)

  

"Někteří lidé říkají, že klimatická krize je něčím, co jsme vytvořili my všichni. Ale to je jen další pohodlná lež. Neboť je-li každý vinen, pak nikoho nelze obvinit. A někoho vinit lze. Někteří lidé, některé společnosti a zejména někteří politici věděli přesně, jaké drahocenné hodnoty obětují kvůli dalšímu vydělávání nepředstavitelného množství peněz." (Neděláme nic, 22/01/2019)

  

"Stále více zpráv ukazuje, že 10 % nejbohatších lidí světa vypouští 50 % emisí oxidu uhličitého. A pár společností je odpovědných za obrovské podíly emisí skleníkových plynů. Ve Švédsku například tři společnosti, HM, Electrolux a Ericsson, dohromady produkují více emisí než celé Švédsko – což přesouvá debatu od individuální úrovně. Takže skutečně velcí znečišťovatelé se nemohou vyvléknout z toho, co dělají." (Šest věcí, 01/01/2019)

  

"Chci vyzvat tyto společnosti a tyto politiky, aby se pustili do skutečné a smělé klimatické akce. Zapomeňte na své ekonomické cíle a zajistěte budoucímu lidstvu podmínky pro život. Nevěřím ani na okamžik, že se chopíte této výzvy. Ale chci vás o to všechny požádat. Dokažte mi, že se mýlím. V zájmu vašich dětí, v zájmu vašich vnoučat. V zájmu života a této krásné živoucí planety. Žádám vás, abyste se postavili na správnou stranu dějin. Žádám po vás záruku, že učiníte vše, co je ve vaší moci, abyste přinutili vaše vlastní podnikání či vaši vládu, že nepřekročíme oteplení světa o 1,5 °C. Zaručíte to? Zaručíte, že se připojíte ke mně a lidem po celém světě, kteří učiní vše potřebné?" (Neděláme nic, 22/01/2019)

  

"Na místech, jako je Davos, lidé rádi vyprávějí příběhy o úspěších. Avšak za jejich finanční úspěchy přišlo nepředstavitelné vyúčtování. A ohledně klimatické změny musíme uznat, že jsme zkrachovali. Týká se to všech politických hnutí v jejich současné podobě. A zkrachovala média ve vytvoření širokého povědomí veřejnosti." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

  

"Avšak Homo sapiens ještě nezkrachoval. Ano, krachujeme, ale pořád máme čas všechno zvrátit. Pořád to můžeme napravit. Pořád máme vše ve svých rukou. Avšak neuznáme-li selhání našich stávajících systémů, s největší pravděpodobností nebudeme mít šanci." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Žijeme ve zvláštním světě. Ale je to svět, který byl mé generaci dán. Je to jediný svět, který máme. Nyní stojíme na křižovatce dějin. Selháváme, ale ještě jsme zcela neselhali. Pořád to můžeme napravit. Je to na nás." (Zvláštní svět, Berlín, 30/03/2019)

  

"Všichni máme na výběr. Můžeme přistoupit ke změnám, jimiž zajistíme životní podmínky pro budoucí generace. Anebo můžeme pokračovat jako dosud a zkrachovat. Je to ná vás a na mně." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"Náš dům se hroutí a rychle nám utíká čas. A přesto se v podstatě nic neděje. Všichni a všechno se musí změnit. Proč tedy plýtvat drahocenným časem na spory o to, co a kdo se musí změnit jako první? Všichni a všechno se musí změnit. Avšak čím větší máte post, tím větší odpovědnost. Čím větší uhlíkovou stopu, tím větší morální povinnost." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Na naší dnešní společnosti musíme změnit téměř vše. Čím větší máte uhlíkovou stopu, tím i větší morální povinnost. Čím významnější post, tím větší odpovědnost." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

  

"Musíme soustředit každičkou píď naší bytosti na klimatickou změnu, protože jestli v tom selžeme, pak všechny naše úspěchy a pokroky budou k ničemu a jediným odkazem našich politických představitelů zůstane největší selhání lidských dějin. Tito představitelé se tak zapíšou do učebnic jako největší darebáci všech dob, protože si vybrali hluchotu a nečinnost." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

 

"Takže prosím nakládejte s klimatickou krizí jako s vážnou krizí, kterou je, a poskytněte nám budoucnost. Naše životy jsou ve vašich rukou." (Naše životy, 07/09/2018)

 

"Hroutí se nám dům. Budoucnost, ale i to, čeho jsme dosáhli v minulosti, máte doslova ve svých rukou. Na akci stále ještě není příliš pozdě. Bude třeba dalekosáhlé vize. Bude třeba odvahy. Bude třeba urputného odhodlání začít nyní pokládat základy tam, kde nemusíme znát ve všech detailech podobu stropu. Jinými slovy, bude třeba katedrálního myšlení. Prosím vás, vzbuďte se a umožněte potřebné změny. Už nestačí dělat jen to nejlepší. Všichni musíme dělat zdánlivě nemožné." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

   

"K zabránění zhroucení klimatu je třeba katedrálního myšlení. Musíme pokládat základy, aniž bychom přesně věděli, jak postavit strop." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019; Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Jako když v roce 1962 John F. Kennedy oznámil rozhodnutí vydat se na Měsíc a pak k tomu v následujícím desetiletí skutečně došlo, ač to každý pokládal za nemožné. Podobá se to Marshallově plánu po druhé světové válce. Nebo tomu, když během 24 hodin od vyhoření katedrály Notre-Dame lidé shromáždili přes půl miliardy eur na její obnovu." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"S touto krizí musíme začít zacházet jako s krizí, protože nemůžeme vyřešit stav nouze bez toho, aniž bychom s ním nakládali jako se stavem nouze." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019)

 

"Občas prostě musíme jen najít cestu. Ve chvíli, kdy se rozhodneme něco uskutečnit, dokážeme cokoli. A jsem si jistá, že ve chvíli, kdy se začneme chovat, jako bychom byli ve stavu nouze, můžeme zabránit klimatickému a ekologickému zhroucení. Lidé jsou velmi přizpůsobiví. Pořád to můžeme napravit. Ale tuto možnost nebudeme mít dlouho. Musíme začít dnes. Už nemáme další výmluvy." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

 

"Promarnili jsme spoustu času. Neúspěch znamená katastrofu. Vyžadované změny jsou obrovské a všichni musíme přispět k řešením, zejména my v bohatých státech typu Austrálie." (Australským studentům, 26/11/2018)

  

"Dospělí nás nechali na holičkách. A protože většina z nich, včetně novinářů a politiků, nadále situaci ignoruje, musíme vzít akci do vlastních rukou a začít dnes." (Australským studentům, 26/11/2018)

 

"Za 25 let stanulo před klimatickými konferencemi OSN mnoho lidí, kteří žádali představitele našich států o zastavení emisí. Zjevně to bylo k ničemu, protože emise pořád rostou. Takže já je nebudu žádat o nic. Místo toho požádám lidi po celém světě, aby si uvědomili, že nás naši političtí představitelé nechali na holičkách. Neboť čelíme existenční hrozbě a nemáme čas, abychom pokračovali po této šílené cestě." (Naši představitelé, Katowice, 03/12/2018)

 

"No, změny přicházejí, ať se vám to líbí nebo ne. Vědu nezajímá neuvěřitelné množství peněz s oním zavrženíhodným životním stylem, který se tak zoufale snažíte ochránit. Atmosféru zajímá pouze to, kolik tun skleníkových plynů do ní pumpujeme. Jedině emise skleníkových plynů. Nic jiného." (Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019

  

"Nepřišli jsme sem prosit světové představitele, aby se postarali o naši budoucnost. Ignorovali nás v minulosti a budou nás ignorovat opět. Přišli jsme jim povědět, že změna přichází, ať se jim to líbí, nebo ne. Lidé přijmou tuto výzvu. A vzhledem k tomu, že naši představitelé se chovají jako děti, musíme převzít odpovědnost, jak oni měli učinit už dávno." (Naši představitelé, Katowice, 03/12/2018)

 

"Sledovali jsme, jak politici tápou a hrají politické hry místo toho, aby čelili faktu, že vyžadované řešení nelze nalézt v rámci stávajícího systému. Nechtějí čelit této skutečnosti – potřebujeme změnit systém, chceme-li se pokusit vypořádat se změnou klimatu." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Nemůžeme vyřešit krizi bez toho, aniž bychom s ní zacházeli jako s krizí. Musíme nechat fosilní paliva v zemi a musíme se zaměřit na spravedlnost. A pokud je tak nemožné nalézt řešení v rámci tohoto systému, pak bychom možná měli změnit samotný systém. Nepřišli jsme sem prosit o starostlivost světových představitelů. V minulosti jste nás ignorovali a budete nás ignorovat opět. Došly nám výmluvy a dochází nám čas. Přišli jsme vám říct, že nastává změna, ať se vám to libí, nebo ne. Skutečná moc patří lidem!" (Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018)

 

Naději si musíte zasloužit

 

"Blížíme se ke konci mého projevu a to je chvíle, kdy lidé obvykle začnou mluvit o naději – solární panely, větrná energie, cirkulární ekonomika a tak dále. Ale to já neudělám. Zažili jsme třicet let povzbudivého mluvení a prodávání pozitivního myšlení. A je mi líto, ale nefunguje to. Protože kdyby ano, emise by teď klesaly. Ony neklesají. A ano, my potřebujeme naději, ovšemže potřebujeme. Ale jednu věc potřebujeme víc než naději. Akci. Jakmile začneme jednat, naděje bude všude. Takže místo toho, abychom usilovali o naději, usilujme o akci. Tehdy a jedině tehdy bude i naděje." (TED, Stockholm, 24/11/2018)

  

"Je mi líto, ale říkat, že všechno bude dobré, a zatím pokračovat v nicnedělání, nám naději nepřináší. Ve skutečnosti je to přesný opak naděje. A přece je to právě to, co pořád děláte. Nemůžete jen sedět a čekat, že přijde naděje. Chováte se jako rozmazlené, nezodpovědné děti. Nedokážete pochopit, že naděje je něčím, co si musíte zasloužit. A pokud stále tvrdíte, že mrháme drahocennými vyučovacími hodinami, pak mi dovolte připomenout, že naši političtí představitelé popíráním a nečinností promrhali celá desetiletí. A protože čas kvapí, rozhodli jsme se jednat. Musíme uklidit váš svinčík a neskončíme, dokud nebudeme hotoví." (Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019)

 

"Nestojíme o vaši naději. Nechceme, abyste doufali. Chceme, abyste panikařili, a chceme, abyste jednali. Chceme, abyste se k nám přidali." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Dospělí neustále říkají: 'Musíme mládeži poskytnout naději.' Ale já o vaši naději nestojím. Nechci, abyste doufali. Chci, abyste panikařili. Chci, abyste pocítili strach, který cítím každý den. A potom chci, abyste jednali. Chci, abyste jednali jako v krizi. Chci, abyste jednali, jako když nám hoří dům. Protože hoří." (Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019)

 

"A když říkám, že chci, abyste panikařili, myslím tím, že musíte nakládat s krizí jako krizí. Když vám hoří dům, nesedíte a nehovoříte o tom, jak pěkně ho po uhašení požáru obnovíte. Hoří-li vám dům, vyběhnete ven, ujistíte se, že je každý venku, a zavoláte hasiče. To vyžaduje určitou míru paniky." (Jsem jen posel, 02/02/2019)

 

"Jmenuju se Greta Thunberg. Je mi šestnáct let, pocházím ze Švédska a chci, abyste panikařili. Chci, abyste jednali, jako když vám hoří dům. Tato slova jsem pronesla už dříve. A hodně lidí mi vysvětlilo, co je na této myšlence špatně. Mnoho politiků mi řeklo, že panika nikdy nevede k ničemu dobrému. A já souhlasím. Panikařit, když nemusíte, je hrozné. Ale když vám hoří dům a chcete zabránit jeho kompletnímu spálení, pak to vyžaduje určitou míru paniky." (Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019)

 

"Každý říká: 'Mysli pozitivně!' Jako by se po srážce Titaniku s ledovcem měli pasažéři posadit a klábosit o tom, jaké historky budou přeživší moci vyprávět a jak slavnými se stanou. Nebo o počtu pracovních míst, které vzniknou ve snaze pomoci trosečníkům. Nicméně bez ohledu na jejich jednání by se loď stejně potopila. My oproti tomu můžeme srážce zabránit. My víme o existenci ledovce. Dokonce známe jeho přesné souřadnice. Ale nezpomalujeme, ani neměníme kurz. A tak se chválíme třeba proto, že jsme se dokázali zbavit určité zátěže. Zatímco rychlost roste." (Švédsko není vzor, 24/08/2018)

 

"A ano, proměněný svět bude zahrnovat množství nových přínosů. Avšak musíte pochopit, že tohle není primárně příležitost vytvořit nová zelená pracovní místa, zelené podnikání nebo zelený hospodářský růst. Tohle je především stav nouze, a ne ledajaké nouze. Tohle je největší krize, které kdy lidstvo čelilo. Tohle se vám na facebooku nemůže líbit." (Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019)

 

"Vím, že vy v publiku jste se sem nepřijeli dívat na šestnáctiletou holku, která říká divné a nepříjemné věci. Ale víte co? My se potřebujeme odvážit být nepříjemní. Potřebujeme být dostatečně odvážní říkat a dělat věci, které nemusí zvýšit náš zisk či naši popularitu. Protože jinak nebudeme mít šanci. Potřebujeme začít myslet netradičně. Uznat, že dosud nemáme všechna řešení na klimatickou a ekologickou krizi, ledaže by tato řešení znamenala, že prostě přestaneme dělat učité věci. Musíme uznat, že trh a nové technologie za nás všechno nevyřeší. Musíme uznat naše společné selhání. A pak musíme jednat, dokud je ještě čas." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

   

"Na podobných setkáních rádi posloucháte podnikatele, nové nápady a nové vynálezy. Jenže jde-li o klimatickou krizi, čas na tyhle kouzelné nové vynálezy prostě přijde a odejde. A ačkoli zcela jistě potřebujeme využit každou část nové čisté technologie – už nelze odhlížet od očividného faktu, že musíme změnit rovněž naše chování. Někteří více než jiní." (Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019)

        

"Starší generace nebyly schopny vyřešit největší krizi, jaké kdy lidstvo čelilo. Když jim řekneme, že se bojíme o budoucnost naší civilizace, jen nás poplácají po hlavě a řeknou: 'Všechno je fajn, nebojte se.' Avšak měli bychom se bát. Měli bychom panikařit. A panikařením nemyslím utíkat s křikem. Panikařením myslím vystoupit z našeho pohodlí. Protože jste-li v krizi, změníte své chování. Ještě jednou chci poděkovat vám všem z těch dvaceti pěti tisíc, že tu dnes jste. My, kteří jsme se tu dnes shromáždili, sdílíme společný cíl. Usilujeme o budoucnost. Žádáme toho tolik? Ale ještě jsme nic neviděli. Tohle je jen začátek začátku. Věřte mi." (Brandenburger Tor, Berlín, 29/03/2019)

  

"Když jde o přežití, neexistuje žádná šedá zóna. Neexistuje žádná méně špatná alternativa. Proto mladí lidé stávkují v každém koutě planety a proto žádáme starší lidi, aby se k nám v ulicích také přidali. Když nám hoří dům, nemůžeme nechat hasit jenom děti – potřebujeme, aby především dospělí přijali odpovědnost za zažehnutí požáru. Takže pro jednou žádáme dospělé, aby následovali nás: už nemůžeme čekat. Toto hnutí muselo vzniknout. A nyní vy, dospělí, máte na výběr." (Máme být ve škole, 15/03/2019)

 

"Tohle je tedy naše pozvánka. V pátek 20. září odstartujeme týden klimatické akce s celosvětovou stávkou za klima. Žádáme dospělé, aby se postavili vedle nás. Připravuje se spousta různých plánů, jak by se dospělí mohli v různých částech světa zapojit, postavit se vedle nás a vystoupit ze svého pohodlí v zájmu našeho klimatu. Všichni se spojte se svými sousedy, kolegy, přáteli, rodinou a vyjděte do ulic, aby zazněly vaše hlasy a nastal onen mezník naší historie." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

 

"Jde o překročení linie – jde o rebelii všude tam, kde lze rebelovat. Ne o prohlašování typu: 'Moc se mi líbí, co ty děti dělají. Kdybych byl mladší, určitě bych se k nim přidal.' To ničemu nepomáhá. Každý přece může pomoci. A musí. Během francouzské revoluce se matky kvůli svým dětem vydaly do ulic. Když nyní my děti bojujeme kvůli sobě, spousta našich rodičů živě debatuje o našich známkách, nové dietě nebo o tom, co se stalo v závěrečné sérii Hry o trůny – zatímco planeta hoří." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

 

"Tohle je tedy naše šance – přidejte se k nám na klimatické stávce letos září. Lidé musí povstat, aby mohli žádat konkrétní kroky a něco změnit. Provedeme-li to ve velkém počtu, máme šanci. Pokud se staráme, musíme dělat více než jen říkat, že děláme. Musíme jednat. Nebude to poslední den, kdy bude třeba vyjít do ulic. Avšak půjde o nový začátek. Počítáme s vámi." (Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019)

  

"Hoří nám dům. A měli bychom se rozhněvat a proměnit tento hněv v akci a pak jednat, jako by na tom závisel váš život, protože závisí." (Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019)

   

"Doufám, že jsem měla zapnutý mikrofon. Doufám, že jste mě všichni slyšeli." (Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019)

    

© Sepsala a přednesla Greta Thunberg mezi srpnem 2018 a červnem 2019. Z veřejně dostupných anglických (a německých) zdrojů přeložil, vybral a sestavil Abd el Kader, červen 2019. 

   

Prameny:

 

Švédsko není vzor, 24/08/2018: Text s názvem "Sweden is not a Role Model", jenž vyšel v prvním týdnu školní stávky (dle všeho se jedná o anglickou verzi jejího prvního článku ”Vi vet – och vi kan göra nagot nu”). Greta uvedla svůj údiv, že se o změně klimatu buď vůbec nemluví (přitom by měla být v každých zprávách na každém kanále jako by vypukla třetí světová válka), nebo je o ní referováno v rozporu s vědeckými stanovisky. Především odmítá, že Švédsko je stát hodný následování, když jeho obyvatelé mají jednu z největších ekologických stop na hlavu. Návody na pozitivní myšlení jsou jako rada pasažérům Titaniku, aby se těšili svým ztroskotáním, protože budou o zážitky bohatší a jejich záchrana přinese nová pracovní místa. My o ledovci víme a známe jeho přesné souřadnice. Přesto nezpomalujeme, ani neměníme kurz. Budoucí generace se možná zeptají, proč jsme s tím nic neprovedli. Proč se neozvali ti, kteří o tom věděli.

   

Naše životy, 07/09/2018: Text Grety Thunberg s názvem "Our lives are in your hands", jenž vychází z projevu ve švédštině na závěr celotýdenní stávky. Toto "volání o pomoc" je určené médiím, které nereferují o změně klimatu, lidem, kteří nezacházejí s klimatickou krizí jako krizí, aktivistům, kteří hájí vše jiné než životní prostředí, politickým stranám, které předstírají zájem, politikům, kteří se občanům vysmívají, a především těm, kteří každý den odvracejí zrak, protože se bojí nutných změn. Budoucnost všech příštích generací je v rukou dospělých, ale i ten, kdo není dost starý, se může zapojit. Švédsko není malá země a záleží na tom, co děláme.

       

  

Vyhlášení Fridays for Future, 09/10/2018: Video, v němž Greta Thunberg vyzývá k páteční stávce za klima a předkládá její důvody. Bude protestovat před švédským parlamentem do té doby, než Švédsko naplní cíl Pařížské dohody (tj. udržení globálního oteplení pod hranicí 2 °C), přičemž v zájmu klimatické spravedlnosti musí emise snižovat alespoň o 15 % ročně. Studium by jí bylo v budoucnosti k ničemu, protože dnes se o záchranu budoucnosti nikdo nestará a žádná záhy nebude. Zbytečné je studovat fakta, když ta nejdůležitější fakta pro naši společnost nic neznamenají.

  

   

Rebelie začala, Londýn, 31/10/2018: Projev The rebellion has begun na akci "vyhlášení rebelie" britského protestního hnutí Extinction Rebellion (na londýnském Parlamentním náměstí). Podle Grety Thunberg se o změně klimatu vůbec nemluví a lidé tak nevědí o důsledcích svého každodenního života a nutnosti rychlé reakce. Není třeba, aby studovala na klimatoložku a "vyřešila" klimatickou krizi, neboť tím, že všechna fakta dávno známe, krize už byla vyřešena. Dnes pouze neexistují pravidla, která by na krizi reagovala. Proto je třeba občanské neposlušnosti. Český překlad Miloše Kroulíka dostupný ZDE.

 

  

TED, Stockholm, 24/11/2018: Rozšíření předchozího textu. Přednesla jej na TEDxStockholm. V závěru odmítla promluvil o nadějných řešeních (obnovitelných zdrojích, cirkulární ekonomice apod.), neboť by jen pokračovala v třicetiletém "povzbudivém mluvení", které se minulo účinkem. Více než naději potřebujeme akci. Jakmile začneme jednat, naděje bude všude. Video s českými titulky:

 

  

Australským studentům, 26/11/2018: Další přepracování předchozích projevů, tentokrát jako výzva australským studentům "I'm striking from school to protest inaction on climate change – you should", publikovaná deníkem The Guardian. Připomíná, že se rozhodla stávkovat před volbami do švédského parlamentu, kdy navzdory mimořádně horkému létu žádný z politiků nemluvil o změně klimatu jakožto důsledku našeho životního stylu. Je třeba dramaticky omezovat emise, ale politici místo toho hovoří o ekonomickém růstu, cenách energie a hodnotě akcií. Greta se však ptá: Jakou hodnotu má budoucnost, v níž budou trpět sta miliony lidí? Ostatní studenty, na něž politici zapomněli, vyzývá k páteční stávce. Je třeba vzít akci do vlastních rukou, protože většina z dospělých, včetně novinářů a politiků, situaci nadále ignoruje. Český překlad Josefa Patočky dostupný ZDE.

 

Naši představitelé, Katowice, 03/12/2018: Projev "Our leaders behave like children" při setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem na světové konferenci o klimatu v polských Katowicích (24. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu). Nechce žádat světové lídry o neprodukování emisí skleníkových plynů, neboť tyto žádosti se na klimatických konferencích OSN opakují po 25 let bez jakéhokoli dopadu. Nepřišla prosit světové lídry, aby se konečně postarali o budoucnost. Chovají-li se naši představitelé jako děti, musíme převzít odpovědnost sami.

 

 

Okrádáte nás o budoucnost, Katowice, 12/12/2018. Projev na plenárním zasedání světové konference o klimatu v Katowicích, který začíná slovy "My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now." Politici, protože se bojí nepopularity, mluví maximálně o "zeleném věčném ekonomickém růstu". I když jedinou rozumnou věci je zatažení za záchrannou brzdu. Je třeba nechat fosilní paliva v zemi a zaměřit se na spravedlnost. Civilizace i biosféra jsou obětovány kvůli tomu, aby maličký počet lidí mohl nadále vydělávat obrovské množství peněz. Je to utrpení mnohých, které vydělává na luxus nemnoha. Dokud se politici nezačnou soustředit radši na to, co je třeba učinit, než na to, co je politicky možné, pak není naděje. A pokud je tak nemožné nalézt řešení v rámci tohoto systému, pak bychom možná měli změnit systém samotný. 

 

 

Létání, 30/12/2018: Post na facebooku začínající slovy "After the COP24 I have been invited to speak in places...".

 

Šest věcí, 01/01/2019: Novoroční post na facebooku o šesti nadějných skutečnostech uplynulého roku. Text začíná větou "Six things that happened 2018 that gives me hope in 2019".

   

Neděláme nic, 22/01/2019: Výzva ze švédského Stockholmu směřující ke Světovému ekonomickému fóru v Davosu. Začíná větou "Some people say that we are not doing enough to fight climate change." Není pravda, že neděláme dost v boji proti změně klimatu, neboť abyste nedělali dost, musíte napřed dělat něco. A především ti mocní nedělají nic. Další "pohodlnou lží" je tvrzení, že za klimatickou krizi můžeme všichni. Je-li totiž vinen každý, pak vinit nelze nikoho. Některé společnosti a zejména někteří politici dobře věděli, jaké drahocenné hodnoty obětují kvůli dalšímu vydělávání nepředstavitelného množství peněz. Greta Thunberg se obrací na tyto skutečné viníky a vyzývá je, aby zapomněli na své ekonomické cíle a zajistili budoucímu lidstvu podmínky pro život. Aby učinili vše, co je v jejich moci, že se globální oteplení nezvýší o 1,5 °C. 

 

 

Hoří nám dům, Davos, 25/01/2019: Projev "Our House is on Fire" na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Text publikován v deníku The Guardian jako článek "'Our house is on fire': Greta Thunberg, 16, urges leaders to act on climate". Greta Thunberg přichází říct, že nám hoří dům, avšak pořád je čas na nápravu. Byť vyřešení klimatické krize je nejsložitější výzva, které kdy lidé čelili, samotné řešení je prosté: je třeba zastavit emise skleníkových plynů. Rapidně ubývající "uhlíkový rozpočet" planety Země se musí stát podstatou našeho hospodářství. A protože s klimatickou krizí se nikdy nenakládalo jako s krizí, lidé si nejsou vědomi důsledků své každodennosti. Je životně důležité vytvořit široké povědomí veřejnosti. Greta Thunberg nestojí o naději dospělých. Chce, aby dospělí pocítili strach, který ona cítí každý den. A pak aby začali jednat, jako se jedná v krizi. Jako když nám hoří dům. Protože hoří. Český překlad Josefa Patočky dostupný ZDE.

 

 

Žádný div, 29/01/2019: Post na facebooku začínající větou "I understand that many people think what I and tens of thousands of school children are doing".

 

Jsem jen posel, 02/02/2019: Obsáhlá obhajoba na facebooku, jíž Greta Thunberg reagovala na diskreditační kampaň. Odvracela útoky na původnost stávky, její skutečnou podstatu a svou vlastní nezávislost, ale i na svůj hendikep a věk. Text začíná větou "Recently I’ve seen many rumors circulating about me and enormous amounts of hate".

 

Je dobře, že mě nenávidí, 02/02/2019: Rozhovor s Gretou Thunberg pro německý magazín Spiegel, nazvaný "Es ist ein gutes Zeichen, dass sie mich hassen".

 

Nemůžete sedět, Brusel, 21/02/2019: Projev na akci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nazvané "Civil Society for rEUnaissance". Hospodářský a sociální výbor je poradní institucí EU (srov. čl. 13 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii). Podle Grety Thunberg se stávka za klima často míjí účinkem, neboť mnozí politici neřeší klima, ale stávku samotnou. Tu pak redukují na otázku záškoláctví nebo vymýšlejí konspirace o studentech jako loutkách. Přitom potřebujeme novou politiku a novou ekonomiku, založené na rapidně ubývajícím uhlíkovém rozpočtu. Musíme spolupracovat a spravedlivě sdílet zdroje planety. Musíme začít žít v planetárních hranicích. Jinak se naši hluší a nečinní představitelé zapíšou do historie jako ti největší gauneři. Má-li EU spravedlivě přispět k udržení oteplení pod 2 °C, pak by měla do 2030 omezit emise skleníkových plynů o 80 %, což je dvakrát více než současný plán. Studenti nebojují za svou budoucnost, ale za budoucnost všech. Každý se k nim může přidat. Nelze sedět a čekat, že přijde naděje. Naději si musíte zasloužit... Přepis projevu na úředním webu EHSV nepřesně zaznamenává Gretinu větu "To avoid that, unprecedented changes in all aspects of society need to have taken place within this coming decade." (Aby se tomu předešlo [tj. nevratné řetězové reakci mimo lidskou kontrolu], musí v následujícím desetiletí dojít k nebývalým změnám ve všech společenských aspektech.) Přepis uvádí: "To avoid that unprecedented changes in all aspects of society, [actions] need to have taken place within this coming decade." (Aby se předešlo těmto nebývalým změnám ve všech společenských aspektech, je třeba v následujícím desetiletí učinit opatření.) Nepochopení vskutku pozoru hodné, byť mimoděk potvrzuje, že lidé "mohou být postiženi nejen změnou klimatu, ale také dopady opatření přijatých v reakci na ni", jak praví Pařížská dohoda. Lze též shlédnout následnou tiskovou konferenci. Projev s českými titulky:

 

 

MDŽ, 08/03/2019: Post na facebooku k mezinárodnímu dni žen, který začíná větou "Today is International Women’s Day."  

  

Máme být ve škole, 15/03/2019: Článek "Think we should be at school? Today’s climate strike is the biggest lesson of all" v deníku The Guardian, který sepsala k příležitosti mezinárodní stávky studentů z 15. 3. 2019. Spoluautoři Anna Taylor, Luisa Neubauer, Kyra Gantois, Anuna De Wever, Adélaide Charlier, Holly Gillibrand a Alexandria Villasenor. Stávkující studenti uvádí, že jejich hnutí muselo vzniknout. Vše, co četli a viděli, k nim křičelo, že se děje něco moc špatného. Byli svědky letitého vyjednávání, žalostných dohod a pokračování další těžby. Studenti se staví za vědu. Žádají politiky o to samé. Jinak si generace dnešních studentů prožije toto selhání. Do konce 20. let se musí rapidně snížit emise, abychom zabránili riziku globálního oteplení o více než 1,5 °C. Nejde jen o omezení emisí, ale též o spravedlnost. Dnešní systém pracuje toliko pro pár bohatých. Nejhorší efekty změny klimatu dopadají disproporčně na ty nejzranitelnější. Máme-li se vypořádat se změnou klimatu, musíme změnit systém. Potřebujeme ponechat fosilní paliva v zemi, zastavit subvence pro výrobu špinavé energie, vážně investovat do obnovitelných zdrojů a začít pokládat složité otázky ohledně uspořádání naší ekonomiky. Studenti žádají starší lidi, aby se k nim přidali. Když nám hoří dům, nenecháte hasit jenom děti. Mladí lidé pro jednou žádají dospělé, aby následovali oni je.

 

Nežádejte děti, 17/03/2019: Post na facebooku po mezinárodní stávce studentů, později mírně upřesněn ohledně jejího vztahu k jaderné energetice. Status začíná slovy "On Friday March 15th 2019 well over 1,5 million students school striked..."

 

Brandenburger Tor, Berlín, 29/03/2019: Krátký projev u Braniborské brány v rámci páteční demonstrace v Berlíně. Protože nebyl nikde písemně zaznamenán, dovolím si na tomto místě uvést úplné znění: "So today here we are at least 25,000 and tens of thousands from all around the world. Thank you so much for coming. The older generations have failed tackling the biggest crisis humanity has ever faced. When we say to them that we are worried about the future of our civilization, they just pat on our heads, saying ‘Everything is fine, don’t worry'. But we should worry. We should panic. And by panic, I don’t mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones. Because when you are in a crisis, you change your behavior. I once again want to thank you all 25,000 of you for being here today. We have gathered here today, we share a common goal: we want a future. Is that too much to ask for? But we still haven't seen anything yet. This is only the beginning of the beginning. Trust me. Thank you."

  

 

      

Zvláštní svět, Berlín, 30/03/2019: Projev Grety Thunberg při předávání cen Goldene Kamera v Berlíně. Své ocenění věnovala aktivistům z Hambašského lesa a všem ostatním lidem bojujícím za zachování fosilních paliv v zemi. Upozornila na paradoxní podobu dnešního světa. Politici nereagují na krizi kvůli údajné nákladnosti a zároveň vynakládají bilióny eur na dotování fosilních paliv. Více než budoucnost lidstva je trápí školní docházka několika dětí. V našem podivném světě si každý může zvolit vlastní realitu a koupit vlastní pravdu. Chováme přesvědčení, že si cestu z krize, jež vznikla nakupováním a stavěním, lze koupit nebo vystavět. Přítomné celebrity, které se kdysi stavěly proti každému příkoří, nehájí životní prostředí a klimatickou spravedlnost, mají-li sáhnout na svoje právo létat po světě za kdečím. Právě ony, jež mají vliv na miliardy lidí, však musí zvýšit povědomí o globální krizi a přesvědčit politiky. Je to zvláštní svět, avšak byl její generaci dán. Je to jediný svět, který máme. Text projevu publikován na jejím facebookovém profilu.

  

     

Světový den porozumění autismu, 02/04/2019: Post na facebooku začínající větami "Today is #AutismAwarenessDay. Proud to be on the spectrum!"

 

Hroutí se nám dům, Štrasburk, 16/04/2019: Projev Grety Thunberg v Evropského parlamentu ve Štrasburku (na mimořádném zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) [text projevu ve formátu PDF]. Vzpomenula na vyhoření chrámu Matky Boží v Paříží, které "včera svět sledoval se zoufalstvím a obrovským smutkem". Vyjádřila naději, že základy chrámu jsou silné a půjde jej opravit. A i když se bojí, že základy naší civilizace nejsou silnější, ještě máme čas na jejich vybudování. K tomu by pomohlo myslet jako stavitelé katedrál, tj. odhodlat se položit základy, i když přesně nevíme, jak bude vypadat strop. Připomněla i nadcházející volby do Evropského parlamentu, jichž se nemůže účastnit, a vyzvala k hlasům za "budoucí životní podmínky lidstva". Byť potřební politici dnes neexistují, vždy si lze vybrat méně horší alternativu. Video s českými titulky:

 

 

Nejsme tu pro selfie, Řím, 18/04/2019: Projev Grety Thunberg v italském senátu. Originální text ZDE. Děti slýchaly od dospělých, že se mají na budoucnost těšit, jenže není nač. Byla prodána malému počtu bohatých. Dnes si tedy někteří mohou koupit více, než potřebují, avšak jedinou potřebnou věcí je budoucnost. Na klimatickou krizi nemáme řešení, stejně jako nelze "vyřešit" válku, dobytí Měsíce či vynálezy. Je však třeba jednat, i když nemáme všechna řešení. Stejně jako J. F. Kennedy rozhodl o nesplnitelné misi na Měsíc. Je třeba jednat stejně jako při obnově chrámu Matky Boží v Paříži, kdy se během 24 hodin po požáru vybralo půl miliardy eur. Občas stačí jen najít cestu. Zemskou atmosféru nezajímají neuvěřitelné sumy peněz, ani zavrženíhodný životní styl, ale jen to, kolik tun skleníkových plynů do ní pumpujeme. Školní stávka tu není od toho, aby dospělí studenty poučovali o tom, co je politicky možné, fotili se s nimi a vyjadřovali jim vřelý obdiv. Stávka má dospělé vybudit k činnosti.

 

 

Piazza del Popolo, Řím, 19/04/2019: Projev Grety Thunberg na římském Náměstí lidu během páteční demonstrace za klima. Lidstvo stojí na křižovatce a rozhoduje o podmínkách budoucího života na Zemi. My už jsme si zvolili a očekáváme od ostatních, že nás budou následovat. Do této krize jsme se narodili, nevytvořili jsme jí. Avšak nepodniká-li akci nikdo jiný, musíme my. Nezameškáváme vyučování, ale měníme svět. Politická změna není nikde v dohledu. Budeme na ni čekat roky, ale nepřestaneme bojovat za naši budoucnost a živoucí planetu.

 

 

Už se jim to nepodaří, Londýn, 21/04/2019: Krátký projev Grety Thunberg na demonstraci hnutí Extinction Rebellion v Londýně. Příliš dlouho se politikům dařilo nedělat vůbec nic v boji s klimatickou a ekologickou krizí, ale už se jim to nepodaří. Změna přichází spolu s lidmi z tohoto hnutí a ze školní stávky za klima, kteří nepřestanou bojovat.

 

 

Nejednali jste včas, Londýn, 23/04/2019: Projev Grety Thunberg v britském parlamentu. Byl publikován pod názvem "You did not act in time" v deníku The Guardian (v mírně nepřesné podobě). Jedná se o přepracovanou variantu projevu z italského senátu. Greta oznámila, že se vrátí do školy, jakmile politici začnou naslouchat vědeckým poznatkům a zajistí její budoucnost. Zatím se nenaslouchá ani hlasům těch, kteří už následky klimatické krize pociťují. Stejně jako v EP a italském senátu připomněla zjištění IPCC, podle nichž lze oteplení planety udržet pod hranicí 1,5 °C poloviční redukcí emisí CO2 do roku 2030. Protože nezaregistrovala žádnou reakci, jízlivě se zeptala: "Je mikrofon zapnutý? Slyšeli jste, co jsem řekla? Je má angličtina v pořádku? Protože já se začínám divit." Za pokračováním dnešního nezodpovědného chování vidí i náš jazyk, kdy nehovoříme o zastavení emisí, ale o pouhém snižování. Aktivní britská podpora pro novou těžbu fosilních paliv je více než absurdní, historie si ji bude pamatovat jako velké selhání. Místo HDP bychom se měli dívat na křivku emisí. Při rozhodování o nějakém záměru je třeba se ptát nejen na dostatek financí, ale i na dostatečný uhlíkový rozpočet. Český překlad Míly Zemanové Palánové dostupný ZDE a jiný český překlad na Britských listech. Video (bez úvodní části):

  

 

Za klima stávkovali mladí, 23/05/2019: Článek publikovaný v deníku The Guardian po názvem "Young people have led the climate strikes. Now we need adults to join us too", který Greta Thunberg sepsala spolu s 46 dalšími aktivisty z hnutí Fridays for Future. Už dříve zjistili, že nezačnou-li se prát za svou budoucnost sami, nikdo jiný s tím nezačne. Ukázalo se, že to má smysl. Nyní je však třeba, aby se k nim připojili dospělí. Nejde o jednogenerační misi. Zatímco ve Francouzské revoluci matky bojovaly za své děti, když dnes děti bojují za sebe, matky debatují o závěrečné sérii Hry o trůny. Ani obdivná slova nestačí. Mladí aktivisté žádají dospělé, aby se k nim přidali na další celosvětové stávce v pátek 20. září 2019, která zahájí týden klimatické akce. K celkové změně je třeba celku. Přitom lze rebelovat kdekoli. A ne naposled.

      

Proměňme hněv v akci, Kodaň, 25/05/2019: Projev Grety Thunberg během Lidového pochodu za klima (Folkets Klimamarch) v Kodani. Přepis projevu ZDE. Jakožto obyvatelé Evropské unie, kterých je přes půl miliardy, spotřebujeme pětinu globálních zdrojů. Naše činnost má obrovský vliv na budoucí životní podmínky na Zemi. Kdyby totiž každý žil stejně jako v EU, pak by už bylo pozdě na splnění Pařížské dohody (udržení oteplení o 1,5 až 2 °C) a blížila by se univerzální skleníková Země. V následujících deseti letech bude třeba snížit emise CO2 na polovinu. Volby do EP by tudíž měly být o tom, jak čelit probíhající klimatické nouzi s nezbytnou silou (a tím i globálním dopadem). Pokud si však většina lidí není vědoma plných důsledků klimatické krize, pak se o ni při volbách nestará. Z výsledků budeme rozčarovaní, ale tohle je jen začátek. Musíme proměnit hněv v akci. 

    

   

Jsme společenští živočichové, Vídeň, 28/05/2019: Projev Grety Thunberg na akci R20 Austrian World Summit. Po čtvrt roce školní stávky je Gretiným největším zjištěním, že lidé o klimatické krizi vlastně vůbec nevědí. A to z toho důvodu, že nedostávají ani základní fakta. Jako by se předpokládalo, že budou číst mezi řádky, vyhledávat si informace, pročítat zprávu IPCC, sledovat Keelingovu křivku koncentrace CO2... Skutečnost, že nevíme, je však největším zdrojem naděje. Lidé neničí biosféru a budoucí podmínky pro život, protože jsou zlí. Homo sapiens sapiens je součástí přírody, je to společenský živočich. Lidé jsou přirozeně vedeni svými vůdci: politiky, manžery, novináři, celebritami. Jim naslouchají. Tito lídři mají povinnost informovat o změně klimatu, opakovaně ji vysvětlovat. Musíme si přiznat, že v tomto boji prohráváme. Dokud však politici jednají jako by měli věci pod kontrolou, do té doby nepochopíme, že jsme ve stavu nouze. 

  

   

Brilliant Minds, Stockholm, 13/06/2019: Projev Grety Thunberg na konferenci Brilliant Minds ve Stockholmu. Text na jejím facebookovém profilu. Greta zopakovala zjištění IPPC o potřebě radikálního snížení emisí CO2 do roku 2030. Život v planetárních hranicích bude pro mnohé drastickou změnou, ale ne pro většinu světa. Kdyby desetina nejbohatších produkovala emise jen jako průměrný občan EU, světové emise CO2 by se snížily o třetinu. K uskutečnění potřebných změn je třeba lídrů, kteří zatím normalizovali extrémní životní styl (s jedinečnou uhlíkovou stopou rovnající se celým vesnicím). Nejde o velebení chudoby. Vysokouhlíkovým životním stylem se kradou uhlíkové rozpočty právě těch, kteří jsou nejméně odpovědní a kteří budou nejvíce postiženi. Změna systému, v němž pouhá stovka firem vypouští 71 % emisí CO2, nemůže přijít bez tlaku velké skupiny jednotlivců. Všechny velké společenské změny v dějinách se udály zdola. 

  

  

Do příštího roku, 17/06/2019: Post na facebooku začínající větou "In september the UN will hold a climate summit in New York."

  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář