Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (ČSÚ)

 Brozany nad Ohří, Kód obce: 564621, NUTS 4: CZ04231. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem

1041

z toho ženy

521

Muži

svobodní

211

ženatí

269

rozvedení

23

ovdovělí

16

nezjištěno

1

Ženy

svobodné

166

vdané

264

rozvedené

24

ovdovělé

64

nezjištěno

3


2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem

1041

v tom ve věku

0-4

53

5-14

127

15-19

56

20-29

176

30-39

124

40-49

146

50-59

161

60-64

43

65-74

105

75+nezj.

50


3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší

861

v tom
podle
stupně
vzdělání

bez vzdělání

1

základní vč. neukončeného

198

vyučení a stř. odborné bez mat.

394

úplné střední s maturitou

198

vyšší odborné a nástavbové

25

vysokoškolské

39

nezjištěné vzdělání

6


4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem

1041

z toho
národnost

česká

969

moravská

2

slezská

0

slovenská

19

romská

0

polská

0

německá

4

ukrajinská

3

vietnamská

0


5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem

1041

Věřící

213

z toho

církev římskokatolická

188

církev českosl. husitská

3

českobratrská církev evangel.

5

pravoslavná církev

0

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi

6

Bez vyznání

717

Nezjištěné vyznání

111


6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem

1041

Ekonomicky aktivní celkem

543

v tom

zaměstnaní

505

z toho

pracuj. důchodci

19

ženy na mat. dov.

18

nezaměstnaní

38

Ekonomicky neaktivní celkem

495

z toho

nepracuj. důchodci

233

žáci, studenti, učni

173

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

3


7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem

1041

Ekonomicky aktivní celkem

543

z toho
podle
odvětví

zemědělství, lesnictví, rybolov

73

průmysl

122

stavebnictví

78

obchod,opravy motor. vozidel

57

doprava, pošty a telekomunikace

21

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

37

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

57


8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání

433

z toho

v rámci obce

131

v rámci okresu

255

v rámci kraje

12

do jiného kraje

35

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

270

Žáci vyjíždějící denně mimo obec

55


9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti

381

v tom

s 1 HD

350

se 2+ HD

31

Hospodařící domácnosti

421

v tom

s 1 CD

417

se 2+ CD

4

Cenzové domácnosti

425

v tom

úplné rodiny

263

z toho se závisl. dětmi

115

neúplné rodiny

54

z toho se závisl. dětmi

26

nerodinné domácnosti

1

domácnosti jednotlivců

107


10. Domovní fond


Domy úhrnem

399

z toho domy obydlené

282

z úhrnu
obydlených
domů

rodinné domy

262

bytové domy

17

domy
podle
vlastnictví

soukromých osob

257

obce, státu

5

SBD

11

domy
postavené

do 1919

49

1920-1945

48

1946-1980

117

1981-2001

62


11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem

282

z toho
podle
podlaží

1-2

267

3-4

11

5+

0

počet
domů
vybavených

přípojkou na kanalizační síť

162

vodovodem

262

plynem

209

ústředním topením

215


12. Bytový fond


Byty úhrnem

511

v tom

byty obydlené

381

z toho

v rodin. domech

296

v bytov. domech

81

byty neobydlené v obydl. domech

11

byty neobydlené v neobydl.domech

119

z toho
podle důvodu

obydl. přechodně

4

slouží k rekreaci

67


13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem

381

z toho
podle
právního
důvodu
užívání

ve vlastním domě

239

v osobním vlastnictví

3

nájemní

39

člena bytového družstva

50

z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

1 místnost

23

2 místnosti

87

3 místnosti

145

4 místnosti

68

5+ místností

49


14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem

381

byty
podle
vybavení

plyn v bytě

239

vodovod v bytě

347

vlastní splachov.záchod

331

vlastní koupelna, sprchový kout

339

ústřední topení

246

etážové topení

52

průměrný
počet

osob na byt

2,7

osob na obytnou místnost 8+m2

0,88

obytné plochy na byt

58,82

obytné plochy na osobu

21,29

obytných místn. na byt

3,13